Başlarken


Doğan E-Dönüşüm Entegrasyon kılavuzuna hoşgeldiniz. Bu kılavuz yazılımlarını Doğan E-Dönüşüm sistemlerine entegre etmek isteyen firmalara yol göstermek için hazırlanmıştır. Entegrasyon kılavuzumuz aşağıdaki ürünleri desteklemektedir:

 • E-Fatura
 • E-Arşiv Fatura
 • E-Defter
Eğer entegrasyona yeni başlıyorsanız Başlarken başlığı altındaki bilgileri okumanızı tavsiye ederiz.
Yardım Talebi


Entegrasyon süreci ile ilgili her türlü teknik sorularınızı entegrasyon@doganedonusum.com adresine iletebilirsiniz.
Tanımlar ve Kısaltmalar


Tanım Açıklama
Başkanlık T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı
GİB T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı
E-Fatura Elektronik Fatura
Gönderici Birim e-Faturanın düzenlenmesinden ve gönderilmesinden sorumlu birim
Posta Kutusu Gönderilen e-faturanın alınmasından sorumlu birim
HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) Hiper Metin Transferi Protokolü
HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure) Hiper Metin Transferi Protokolü–Güvenli
Merkez Gönderici Birim ile Posta Kutusu arasındaki iletişimi sağlayan ve denetleyen birim
MTOM (Message Transfer Optimization Method) Mesaj Transferi Optimizasyon Mekanizması. Web servisleri üzerinden verimli bir şekilde ikilik dosya iletimine olanak sağlayan veri iletim yöntemi
MD5 (Message-Digest Algorithm 5) Veri bütünlüğünü test etmek içinkullanılan, tek yönlü şifreleme algoritması
Schematron/Şematron XML belgelerini mantıksal olarak kontrol etmek için kullanılan kural tabanlı doğrulama dili
Sistem Yanıtı Fatura veya uygulama yanıtı içeren zarfların durumları ile ilgili olarak birimlerden gönderilen cevap mesajlarıdır.
SOAP (Simple Object Access Protocol) Basit Nesne Erişim Protokolü. Dağıtık uygulamalarda ve web servislerinin haberleşmesinde kullanılmak üzere tasarlanan, sunucu/istemci mantığına dayalıiletişim protokolü
SSL (Secure Sockets Layer) Bilginin bütünlüğü ve gizliliği için,internet üzerinde iki taraf arasında oluşan trafiğin şifrelenerek, gizliliğinin ve bütünlüğünün korunmasını sa ğlayan bir protokol
Schema/Şema XML dosyalarında taşınan verilerin nasıl yorumlanacağının belirtimi
TCKN T.C. Kimlik Numarası
VKN Vergi Kimlik Numarası
Veritabanı Çeşitli kaynaklardan elde edilen verilerin depolandığı veri yapısı
VPN (Virtual Private Network) Telekomünikasyon altyapısı kullanılarak güvenli ve özel veri aktarımını sağlayan sanal özel ağ teknolojisi
W3C WWW Birliği
Web Servis Bilgisayarlar arasında ağ üzerinden etkileşimi ve uyumluluğu sağlayan yazılım sistemi
WSDL (Web Services Description Language) Web Servislerinin tanımlandığı, erişim ve işlev bilgilerinin detaylı olarak sunulduğu XML tabanlı metin işaretleme dili
WS-I (Web Services Interoperability) Değişik web servis belirtimlerinin birlikte çalışabilmesini sağlayan endüstri konsorsiyumu
WS-I Basic Profile SOAP, WSDL, UDDI gibi temel web servis belirtimlerinin birlikte çalışabilmesini sağlayan profil
XML (Extensible Markup Language) Verinin tanımlanması ve tarif edilmesi için kullanılan genişletilebilir işaretleme dili
XSD (XML Schema Definition) XML belgelerinin uyması gereken kuralların belirlendiği metin işaretleme dili
XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations) Genişletilebilir Biçimlendirme Dili Dönüşümleri, XML dokümanlarını dönüştürmek için kullanılan ve orijinal dokümanı değiştirmeden, yeni bir doküman oluşturmaya olanak sağlayan
UBL (Universal Business Language) Evrensel İş Dili
UBL-TR UBL Türkiye Özelleştirmesi
Uygulama Elektronik Fatura Uygulaması
Uygulama Yanıtı Ticari fatura senaryosunda alınan bir faturaya ait “KABUL”, “RED” veya “İADE” bilgisini içeren belge türüdür.
Fatura Tarihi Faturanın kaynak sistemde düzenleme tarihi
E-Fatura Numarası Faturaya Ait E-fatura Numarası
Sistem Referansı Kaynak sistemden gelen folyo/çek/fatura referans numarası
Senaryo Kullanılan fatura senaryosu (Temel Fatura / Ticari Fatura)
Fatura Tipi Fatura Tipi Kodu (Satış / İade)
Alıcı Ünvan / Ad Soyad Alıcı cari hesap ünvanı
TCKN / VKN Alıcı vergi kimlik numarası
Fatura Net Tutar KDV Tutarı / Toplam Tutarı
GTB Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
GÇB Gümrük Çıkış Belgesi
ZIP Veri sıkıştırma ve arşivleme formatı
Belge Numarası Yönetimi


 • E-Dönüşüm sisteminde düzenlenen bir belgeyi tanımlayan iki önemli bilgi vardır. Bir tanesi Evrensel Tekil Tanımlama Numarası (ETTN), diğeri ise belge numarasıdır.
 • ETTN numarası GUID formatında olurken, belge numarası aşağıda açıklanmış formata olması zorunludur.
 • Belge numarası toplam 16 haneden oluşmak zorundadır.
 • 3 hane alfanumerik seri ön eki + 4 hane belgenin düzenlendiği yılı + 9 hane müteselsil sıra numarasını ifade etmektedir. Örnek: IZI+2018+000000001
 • Her yıl sıra numarası 1 den başlamak zorundadır.
 • Ser ön eki (ilk 3 hane) Türkçe karakter içermemeli ve büyük harfler yada sayılardan oluşmalıdır.
 • İlk 3 Karakter firmalar tarafından serbestçe belirlebilir. Her firma İstediği kadar seri kullanabilir. Her seri kendi içerisinde 1’den başlayarak sıralı devam etmelidir.
 • E-Fatura, E-İhracat fatura, E-Arşiv normal satış ve E-Arşiv internet üzerinden yapılan satışlar için düzenlenen faturalar mutlaka farklı seriden düzenlenmelidir.
 • Belge numarası takibi gönderici sistemde yapılmalıdır.
 • Fatura düzenleyen bünyesinde aynı fatura numarası birden fazla kullanılamaz.Belge Görüntüleme


 • Bilindiği gibi e-dönüşüm sisteminde düzenlenen ve saklanan belgeler UBL-TR XML formatındadır. Düzenlenmiş her XML belgenin içerisinde görüntüsünü sağlayacak bir şablon (XSLT) dosya bulunmak zorundadır. Şablon belgesinin formatı XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations) Genişletilebilir Biçimlendirme Dili Dönüşümleridir. Bu dosya XML dokümanlarını insanların anlayacağı formata (HTML/PDF) dönüştürmek için kullanılır.

 • Belge şablon dosyası XML dosya içerisindeki AdditionalDocumentReference elemanına eklenmek zorundadır.

 • Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından mükellefler arasındaki anlaşmazlıklarda kullanabilecekleri ortak bir uygulama olan E-Belge Görüntüleyici uygulaması yayınlamıştır. Bu uygulama UBL-TR formatındaki belgenin içerisindeki şablon ile görüntülemesini sağlar, şema ve şematron kontrolü yapar, belgenin içerisindeki imzanın geçerliliğini kontrol eder ve belgenin GİB'de ki durumunu kontrol eder.

Kullandığınız Java Versiyonuna Göre E-Belge Görüntüleyici İndirebilirsiniz: E-Belge Görüntüleyici Java 1.6 İndir
E-Belge Görüntüleyici Java 1.7 İndirBelge Gönderme Kontrolleri

Özel entegratör sistemi senkron çalışmaktadır. Yani herhangi bir servise gönderilen istek sunucu tarafından anlık olarak işlenerek sonuç dönülür. Yüklenen belgelerde hatalı durum tespit edilmesi durumunda webservis hata (SOAP Fault) dönülmektedir.

Belge gönderiminde aşağıdaki kontroller yapılmaktadır:

 • Webservis parametre kontrolü
 • İşlem yapılacak aktif oturum kontrolü
 • Gönderici firmanın özel entegratör sisteminde ki tanımlama kontrolü
 • Gönderici ve alıcı firmaların mükellefiyet ve etiket kontrolü
 • Göndericilerin Bulut e-Fatura platformuna kayıtlarının kontrolü
 • Belgenin UBL-TR şemasına uygunluk kontrolü
 • Belgenin UBL-TR şematronuna uygunluk kontrolü
 • Gönderilen belge(lerin) özel entegratör sisteminde tekillik kontrolüBelge Oluşturma

Özel Entegratör webservislerine gönderilecek belgelerin (fatura, irsaliye, müstahsil vs) UBL-TR formatında istemci ortamında oluşturulması gerekmektedir. UBL-TR XML belge oluşturmak için iki yöntem kullanılabilir :

1. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlan UBL-TR paketinde bulunan belgelere ait şema (XSD) dosyasında uygulama geliştirme ortamına uygun sınıflar üretilebilir. Üretilen sınıftan obje oluşturarak fieldleri doldurarak belge hazırlanır. Hazırlanan belge webservise parametre olarak gönderilebilir.

 • GİB UBL-TR Paketi indirilip unzip edilir.

 • Unzip edilen UBL-TR paketi içerisindeki xsdrt\common klasöründe bulunan bütün dosyalar xsdrt\maindoc klasörüne taşınır.
  Örneğin: mv %UNZIP_EDILEN_KLASOR%\UBLTR_1.2.1_Paketi\xsdrt\common\* %UNZIP_EDILEN_KLASOR%\UBLTR_1.2.1_Paketi\xsdrt\maindoc\

 • Eğer Visual Studio 2015 öncesi yüklü olan bir bilgisayar kullanılıyorsa V(StudioVersiyonu) Command Prompt komutu çalıştırılır. Örneğin Visual studio 2013 kurulu bir bilgisayarda V2013 Command Prompt şeklinde çalıştırılır.

 • Eğer Visual Studio 2015 ve sonrası yüklü olan bir bilgisayar kullanılıyorsa Developer Command Prompt komut çalıştırılır.

 • Açılan komut satırında UBL-TR paketinin unzip edildiği dizinde bulunan maindoc klasörüne geçiş yapılır.
  Örneğin: cd %UNZIP_EDILEN_KLASOR%\UBLTR_1.2.1_Paketi\xsdrt\maindoc\

 • Sınıfı oluşturulacak belge türüne uygun komut aşağıdaki listeye göre çalıştırılır.

Belge Tipi Çalıştırılacak Komut Oluşacak Sınıf Belge Tipi
E-Fatura / E-Arşiv Fatura xsd /c UBL-Invoice-2.1.xsd UBL-CommonExtensionComponents-2.1.xsd UBL-CommonBasicComponents-2.1.xsd UBL-UnqualifiedDataTypes-2.1.xsd UBL-CoreComponentParameters-2.1.xsd CCTS_CCT_SchemaModule-2.1.xsd UBL-CommonAggregateComponents-2.1.xsd UBL-Invoice-2.1.cs InvoiceType
E-İrsaliye xsd /c UBL-DespatchAdvice-2.1.xsd UBL-CommonExtensionComponents-2.1.xsd UBL-CommonBasicComponents-2.1.xsd UBL-UnqualifiedDataTypes-2.1.xsd UBL-CoreComponentParameters-2.1.xsd CCTS_CCT_SchemaModule-2.1.xsd UBL-CommonAggregateComponents-2.1.xsd UBL-DespatchAdvice-2.1.cs DespatchAdviceType
E-İrsaliye Yanıtı xsd /c UBL-ReceiptAdvice-2.1.xsd UBL-CommonExtensionComponents-2.1.xsd UBL-CommonBasicComponents-2.1.xsd UBL-UnqualifiedDataTypes-2.1.xsd UBL-CoreComponentParameters-2.1.xsd CCTS_CCT_SchemaModule-2.1.xsd UBL-CommonAggregateComponents-2.1.xsd UBL-ReceiptAdvice-2.1.cs ReceiptAdviceType
Müstahsil Makbuzu xsd /c UBL-CreditNote-2.1.xsd UBL-CommonExtensionComponents-2.1.xsd UBL-CommonBasicComponents-2.1.xsd UBL-UnqualifiedDataTypes-2.1.xsd UBL-CoreComponentParameters-2.1.xsd CCTS_CCT_SchemaModule-2.1.xsd UBL-CommonAggregateComponents-2.1.xsd UBL-CreditNote-2.1.cs CreditNoteType


2. Diğer bir yöntem ise String Replacement yöntemidir. Belgelere ait değişecek alanların belirlendiği bir şablon oluşturulur. Belge düzenlenirken ilgili alanlar güncellenir. Oluşan belge webservice parametre olarak gönderilir.Webservis Endpoint (WSDL) URL


Ürün Endpoint URL
E-Fatura Webservis https://efaturatest.doganedonusum.com:443/EFaturaOIB?wsdl
E-Arşiv Fatura Webservis https://efaturatest.doganedonusum.com:443/EIArchiveWS/EFaturaArchive?wsdl

Portal Uygulaması

Entegrasyon sürecinde Portal uygulamamızı aşağıdaki durumlar için kullanabilirsiniz:

 • Belgelerin durumunu kontrol
 • Farklı senaryolar için belge düzenleyerek XML içeriğini kontrol
 • Alıcı firmanın mükellefiyet sorgulaması

Test Portal Adresimiz: https://portaltest.doganedonusum.com/login

Test portali erişim bilgileri için entegrasyon@doganedonusum.com adresi ile iletişime geçebilirsiniz.
E-Fatura Webservisi

e-Fatura servisi, e-fatura mükellefinin fatura gönderimini ve gelen faturaları kendisi sistemine çekmesini sağlayan webservis uygulamasıdır.GİB Dokümanları

Doküman Açıklama İndir
UBL-TR Fatura UBL-TR v1.2 (UBL 2.1 Türkiye Özelleştirmesi) paketinde yer alan fatura belgesinde geçen elemanlara ait XSD, tanımlama, kullanım şekilleri, kardinaliteler hakkında bilgi vermek ve örnek kullanım şekillerini göstermek amacı ile hazırlanmıştır.
UBL-TR Ortak Elemanlar UBL-TR (UBL 2.1 Türkiye Özelleştirmesi) paketinde yer alan belgelerde geçmesi muhtemel elemanlara ait (ortak elemanlar örneğin: Adres, Parasal Toplamlar, Taraf gibi) XSD, açıklama, kullanım şartları, kardinaliteler hakkında bilgi vermek ve örnek kullanım şekillerini göstermek amacı ile hazırlanmıştır.
UBL-TR Kod Listeleri UBL-TR kapsamında kullanılan Kodlama Sistemleri ve Kimlik Şemaları hakkında bilgi vermek amacı ile hazırlanmıştır.
Gümrük İşlemleri Kılavuzu Elektronik Fatura Uygulamasında yolcu beraberi eşya ihracı ve mal ihracı faturalarını e-fatura sistemine entegre edecek ve uygulamaya ilişkin yazılım geliştireceklerin teknik konularda ihtiyaç duyabilecekleri bilgileri vermek amacıyla hazırlanmıştır.
İhracat Faturası Ek Alanlar İhracat faturalarında eklenmesi zorunlu ve isteğe bağlı alanların açıklamak için hazırlanmıştır.
SGK E-Fatura Kılavuzu Elektronik Fatura Uygulamasında Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) düzenlenecek faturaların e-fatura sistemine entegre edecek uygulamaya ilişkin yazılım geliştireceklerin teknik konularda ihtiyaç duyabilecekleri bilgileri vermek amacıyla hazırlanmıştır.
UBL-Fatura Örnekleri

E-Fatura ve E-Arşiv Fatura sistemi üzerinden düzenlebilecek ve gönderilebilecek fatura senaryoları ve örnek fatura XML dosyası aşağıda listelenmiştir.

Listede bulunmayan senaryolar için fatura üretmek için E-Fatura Portal'a erişebilirsiniz.

Fatura Senaryosu Açıklama XML HTML
Temel Satış Faturası Alıcısı tarafından elektronik ortamda kabul veya reddedilemeyen fatura tipidir.
Ticari Satış Faturası Alıcısı tarafından elektronik ortamda kabul veya reddedilebilen fatura tipidir.
İade Faturası Alınan bir fatura üzerinde ki yanlış tutar veya eksik bilgi sebebi ile düzenlenen fatura tipidir. İade faturası TEMELFATURA olarak gönderilmesi zorunludur.
Farklı KDV Oranlarına Sahip Fatura Fatura satırında farklı KDV oranlarının bulunduğu fatura örneğidir. Her satırda farklı KDV oranı vardır.
0 KDV Fatura Fatura satırında KDV oranı 0 olan satış faturası örneğidir. KDV 0 olduğu durumlarda muafiyet sebebi belirtilmelidir.
Dövizli Satış Faturası Fatura para birimi TL dışında farklı bir para birimi ile düzenlenen fatura örneğidir. Faturanın içerisinde tutarlar döviz cinsindendir. TL karşlıkları XML içerisinde bulunmaz. TL karşılıkları görsel üzerinde tutar ile kur çarpılarak gösterilir.
Bedelsiz (%100 İskontolu) Satış Faturası Promosyon, Eşantiyon veya Numune Ürün Teslimlerinde bedelsiz düzenlenen fatura örneğidir. Bu faturalarda KDV 0 hesaplandığı için muafiyet sebebi belirtilmelidir. Bu faturaların muafiyet kodu 351 olur. Muafiyet sebebi ise müşteri tarafından girilebilir.
Satırda Çoklu İskontolu Satış Faturası Bir fatura satırında birden fazla iskonto içeren fatura örneğidir.
İstisna Faturası İstisna Faturası
Özel Mathrah Faturası Özel Matrah Faturası
Tevkifat Faturası Tevkifat Faturası
İhraç Kayıtlı Fatura İhraç Kayıtlı Fatura
İhracat Faturası İhracat Faturası
Yolcu Beraberi (Taxfree) Yolcu Beraberi (Taxfree)
SGK Faturası SGK Faturası TEMELFATURA senaryosunda gönderilmek zorundadır.
Gelir Vergisi(GV) Stopajlı Fatura Gelir vergisi stopajı uygulanan fatura örneğidir.
Kurumlar Vergisi(KV) Stopajlı Fatura Kurumlar vergisi stopajı uygulanan fatura örneğidir.
Ek Belge İçeren Fatura Faturanın ekinde belge gönderildiği durumlarda düzenlenecek fatura örneğidir.
E-Arşiv Fatura - İnternet Internet üzerine yapılan satış için düzenlenen fatura tipidir. Bu faturalar alıcısına elektronik ortamda iletilmek zorundadır. Bu faturalar diğer satış faturalarından farklı bir seriden gönderilmeldir.
E-Arşiv Fatura - Normal Internet üzerine yapılan satış dışında düzenlenen fatura tipidir. Bu faturalar alıcısına elektronik ortamda iletilebileceği gibi kağıt olarakta teslim edilebilir.
Webservice Endpoint (WSDL) URL

Ürün Endpoint URL
E-Fatura Webservis https://efaturatest.doganedonusum.com:443/EFaturaOIB?wsdl
E-Arşiv Fatura Webservis https://efaturatest.doganedonusum.com:443/EIArchiveWS/EFaturaArchive?wsdl


Portal Uygulaması

Entegrasyon sürecinde Portal uygulamamızı aşağıdaki durumlar için kullanabilirsiniz:

 • Belgelerin durumunu kontrol
 • Farklı senaryolar için belge düzenleyerek XML içeriğini kontrol
 • Alıcı firmanın mükellefiyet sorgulaması

Test Portal Adresimiz: https://portaltest.doganedonusum.com/login

Test portali erişim bilgileri için entegrasyon@doganedonusum.com adresi ile iletişime geçebilirsiniz.Test Hesaplar

Test sürecinde düzenlenen faturaların/irsaliyelerin göndericisi, alıcısı ve etiketler için aşağıdaki bilgiler kullanılmalıdır.

Gönderici VKN Gönderici Etiket Alıcı VKN Alıcı Etiket
3030644212 urn:mail:defaultgb@doganedonusum.com 3030644212 urn:mail:defaultpk@doganedonusum.com


Dikkat Edilecek Hususlar

Uygulamanızı tasarlarken aşağıdaki bilgiler faydalı olacaktır:

 1. Kimlik Doğrulama (Authentication) Webservisinde bulunan Login servisi ile oturum açarak session id alınacak. Session Id sistemimiz tarafında 8 saate kadar zaman aşımına uğramadığı için kullanıcı giriş yapınca session id alıp bütün kullanım süresinde aynı session id kullanabilirsiniz.
 2. Kimlik Doğrulama (Authentication) Webservisinde bulunan GetGibUserList servisi ile GIB e-fatura mükellef listesini her 2 saatte özel entegratör platformundan çekmeniz gerekmektedir. Güncel listeyi çektikten sonra Cari listenizdeki firmaların e-fatura mükellefi olup olmadığını güncellemelisiniz.
 3. E-Fatura Mükellefi olan firmalara kesilen faturaları UBL-TR formatına dönüştürerek (ekte örnek fatura bulunuyor) Doğan E-Dönüşüm sunucularına gönderebilirsiniz. Her fatura içerisinde faturanın görüntülenmesini sağlayan XSLT dokümanı olmalıdır.
 4. SendInvoice metodu ile fatura gönderimi yapılacak. Gönderim esnasında eğer faturanın alıcısına ait birden fazla Posta Kutusu bulunuyorsa ekranda seçilerek gönderilmesi sağlanmalı. Sadece 1 adet PK adresi varsa seçim yapılmadan gönderim sağlanabilir.
 5. GetInvoiceStatus metodu ile gelen/giden faturaların durumları sorgulanacak. Nihai duruma erişene kadar faturanın durumu özel entegratör sisteminden minumum 4 saatte bir sorgulanmalıdır. Sık sorgulama yapmayınız.
 6. GetInvoice metodu ile firmaya gelen faturalar müşteri bilgisayarına aktarılır. Doğan E-Dönüşüm sistemlerine gelen yeni faturaları almanız gerekmektedir. Servis ile yeni gelen en fazla 100 adet faturayı çekebilirsiniz. Eğer dönen listede 100 adet fatura varsa yeniden getinvoice servisi çağırılarak başka fatura olup olmadığı kontrol edilmelidir. Dönen listede 100den az fatura varsa tekrar sorgulama yapmaya gerek yoktur. Fatura çekme zamanlayıcı ile yapılıyorsa en az 15 dk bir servis çağırılmalıdır.
 7. MarkInvoice metodu ile başarılı şekilde teslim alınan faturalar Doğan E-Dönüşüm sistemlerinde okundu olarak işaretlenir. Böylece bir sonraki getinvoice servisi çağrılınca dönülmez.
 8. SendInvoiceResponseWithServerSign metodu ile gelen ticari bir faturaya kabul veya red yanıtı gönderebilirsiniz.
 9. Gelen bir faturaya 8 gün içerisinde kabul veya red gönderilebilir. 8 günü geçtikten sonra kabul/red yapılması engellenmelidir. Temel faturalar için yanıt gönderilmesi kısıtlanmalıdır.
 10. Ticari bir faturaya elektronik ortamda en fazla 1 adet yanıt gönderilebilir. Bundan dolayı bir faturaya başarıyla yanıt (kabul/red) gönderilmişse farklı bir yanıt gönderilmesi kısıtlanmalıdır.
 11. Kimlik Doğrulama (Authentication) Webservisinde bulunan Logout metodu ile kullanıcı e-fatura programını kapatınca veya sizin belirlediğiniz bir sürede oturumu kapatabilirsiniz.


E-Fatura Entegrasyon Kontrol Listesi

Durum Kontrol
Evet / Hayır Oturum Açmak için Kimlik Doğrulama (Authentication) webservisindeki Login metodu kullanıldı.
Evet / Hayır Oturum açıldıktan sonra bütün isteklerde aynı Session ID kullanılıyor. Eğer Aktif session bulunamadı hatası dönülürse yeni oturum açılıyor.
Evet / Hayır E-Fatura mükellef listesi çekmek için Kimlik Doğrulama (Authentication) webservisindeki GetGibUserList metodu kullanılıyor.
Evet / Hayır Gönderilen her istek ile REQUEST_HEADER objesindeki SESSION_ID ve APPLICATION_NAME alanları dolu gönderiliyor.
Evet / Hayır Fatura numarası ataması müteselsilliği sağlıyor.
Evet / Hayır Her türlü fatura senaryosuna göre fatura SendInvoice metodu kullanılarak gönderildi (TEMEL, TICARI, IHRACAT, YOLCUBERABERI,SGK)
Evet / Hayır Her türlü fatura tipinden örnek fatura gönderildi. (Satış, Iade, Tevkifat, Özel Matrah vs)
Evet / Hayır Özel entegratöre iletilen faturalar için muhasebe paketi/ERP'de değişiklik yapılamıyor. Kayıt kitleniyor.
Evet / Hayır Alıcı tarafında hata almış faturalar aynı fatura numarası ama farklı ETTN ile tekrar SendInvoice servisi kullanılarak gönderilebiliyor.
Evet / Hayır 7 günden geriye fatura düzenlenemiyor.
Evet / Hayır GetInvoice metodu kullanılarak yeni gelen bütün faturalar içerikleri ile beraber (XML) müşteri ortamına çekiliyor.
Evet / Hayır Özel entegratörden fatura çekme özelliği ekranda bir butona değilde zamanlayıcı ile belirli aralıkta otomatik yapılıyorsa bu süre konfiguratif ve en az 15dk olarak belirlendi.
Evet / Hayır Özel entegratörden fatura çekme ekranda bir buton ile kullanıcıya bırakıldıysa kullanıcı çok sık butona tıklasa bile 5 dakika da bir yapılıyor.
Evet / Hayır Özel entegratörden GetInvoice metodu ile çekilen faturaların XMLleri (file sisteme veya veritabanına) kaydediliyor.
Evet / Hayır Başarı ile kaydedilen faturalar için MarkInvoice kullanılarak alındı mesajı gönderildi.
Evet / Hayır Alınan bütün faturalar için toplu alındı mesajı gönderilmek için GetInvoice metodu ile dönülen INVOICE listesi MarkInvoice metoduna parametre olarak gönderiliyorsa fatura içeriğinin (Base64Binary) bulunduğu INVOICE.CONTENT alanı boşaltılıyor. Böylece network trafik oluşturulması önleniyor.
Evet / Hayır Faturaların durumu zamanlayıcı ile otomatik sorgulanıyorsa bu süre konfiguratif ve en az 4 saat olarak belirlendi.
Evet / Hayır Nihai duruma ulaşmış giden faturaların (GetInvoiceStatus servisi ile dönülen SUBSTATUS parametresinin değeri SUCCEED veya FAILED ise) durumları sorgulanmıyor.
Evet / Hayır Gelen temel faturaların durumları sorgulanmıyor.
Evet / Hayır Gelen ticari faturaların durumları yanıt verildikten sonra sorugulanmaya başlanıyor ve GetInvoiceStatus servisi ile dönülen STATUS parametresinin değeri SUCCEED veya FAILED olana kadar sorgulanıyor.
Evet / Hayır Alıcı sisteme ulaştıktan sonra üzerinden 8 gün geçmiş gelen veya giden faturaların durumları sorgulanmıyor.
Evet / Hayır Nihai duruma ulaşmamış faturalar için durum sorgulaması GetInvoiceStatus metodu ile yapılıyor.
Evet / Hayır Durum sorgulaması yapılacak fatura birden fazla ise GetInvoiceStatus metodunda UUID parametresi çoklanarak tek bir istek ile yapılıyor. Yani her fatura için ayrı ayrı durum sorgulaması yapılmıyor.
Evet / Hayır İhracat faturaların durumları sorgulanınca GTB numarası vs alınıp müşteriye gösteriliyor.
Evet / Hayır Gelen temel fatura senaryosunda ki faturalara kabul veya ret yanıtı gönderilemiyor.
Evet / Hayır Gelen ticari fatura senaryosunda ki faturalara kabul veya red yanıtı SendInvoiceResponseWithServerSign metodu ile gönderildi.
Evet / Hayır Ret edilen ticari faturalar için red sebebi mutlaka gönderiliyor.
Evet / Hayır Fatura görüntülemek için indirdilen fatura XML içerisindeki XSLT ile transform edip HTML görüntüsünü oluşturuluyor.
Evet / Hayır Kullanıcı uygulamayı kapattığında Kimlik Doğrulama (Authentication) webservisindeki Logout metodu kullanarak oturum kapatıldı.


İstemci (client) Örnek Projeler

E-Fatura entegrasyonu için sunucu taraflı programlama diline uygun farklı istemci(client) örnekleri sunar. Bu istemcilerden programlama yapmak istediğiniz dile uygun olanı seçip test bilgileri ile kullanmaya başlayabilirsiniz.Fatura Sınıfı (InvoiceType) Nasıl Üretilir ?

.NET üzerinden XSD dosyasından sınıf üretmek için şu adımları uygulayınız:

 1. http://www.efatura.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/UBL-TR1.2.1_Paketi.zip adresinden paket indirilir.
 2. İndirilen dosya unzip edilir.
 3. .Net Framework yüklü olan bir bilgisayarda başlat>Developer Command Prompt yazılır ve gelen seçenek tıklanarak komut dosyası açılır
 4. 2.maddedeki unzip yapılan dizine cd UNZIP_EDILEN_DIZIN olarak gidilir.
 5. Gelen ekranda aşağıdaki komutu yapıştırıyoruz.
  xsd /c UBL-Invoice-2.1.xsd UBL-CommonExtensionComponents-2.1.xsd UBL-CommonBasicComponents-2.1.xsd UBL-UnqualifiedDataTypes-2.1.xsd UBL-CoreComponentParameters-2.1.xsd CCTS_CCT_SchemaModule-2.1.xsd UBL-CommonAggregateComponents-2.1.xsd
 6. Bu işlemin sonunda e-Fatura/E-Arşiv fatura oluşturmak için gerekli bütün sınıflar UBL-Invoice-2.1.cs dosyası içerisinde oluşturulacaktır.
 7. Fatura InvoiceType sınıfı ile üretilmektedir.


Ortak Kullanılan Eleman

Her webservis isteğinde gönderilmesi beklen ortak elemandır (REQUEST_HEADER)

Parametre Tip Zorunluluk Açıklama
SESSION_ID String Evet Login Metodunda sistem tarafında gönderilen SESSION_ID bilgisi. Sonraki tüm metod çağrılarında parametre olarak metoda geçmelidir.
APPLICATION_NAME String Evet Metodu çağıran uygulamanın adı. Mutlaka uygulama adının yazılması gerekmektedir.
CHANNEL_NAME String Evet Metodun çağrıldığı kanal adı.
COMPRESSED String Hayır İçerikte taşınan bilginin ZIP formatında sıkıştırılmış mı gönderildiği/talep edildiği bilgisi. Belge gönderim ve belge okuma servislerinde gönderilen değere göre işlem yapılmaktadır.
CLIENT_TXN_ID String Hayır İstemci uygulama tarafından işlem için üretilen işlem bilgisi (transaction id) varsa istek esnasında gönderilip, sonuçta alabileceğiniz bir değerdir. request/response eşleşmesi yapmak için kullanılabilir.
INT_PARENT_TXN_ID String Hayır İstemci uygulamasında ana modül entitileri ile ilişkilendirelmek istenen ana transaction ID.
ACTION_DATE String Hayır Metodun çağrılma tarihi
CHANGE_INFO Array Hayır Bu eleman ile eğer verilerde bir değişiklik yapılacak ise o değişikliği ait bilgi.
REASON String Hayır İşlem sebebi. Fatura gönderme, fatura alma vs.
HOST_NAME String Hayır Metodu çağıran sunucunun host bilgisi.
SIMULATION_FLAG String Hayır Metod çağrılır ancak arkadaki işlem yapılmaz.


Fatura Gönderme (SendInvoice)

 • FATURA Entegrasyon Platformu üzerinden 1 yada daha fazla faturayı GIB (Gelir İdaresi Başkanlığı) EFATURA sistemine gönderir.
 • Bu işlemden sonra gönderilen faturaların durumları GetInvoiceStatus servisi ile kontrol edilmelidir.
 • Faturanın durumu GIB’de hatalı olduğu zaman bu servis ile faturayı aynı fatura numarası ve aynı ETTN ile tekrar gönderilebilir.
 • Fatura yüklenirken fatura şema ve şematron kontrolü ve tekillik kontrolünden geçirilir. Fatura XML içerisinde hata varsa sisteme yüklenmez. Fatura XML içerisindeki sorun düzeltilerek tekrar gönderilmelidir.

Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir:

Parametre Tip Zorunluluk Açıklama
REQUEST_HEADER.SESSION_ID String Evet Request Header objesi içerisinde bulunan SESSION_ID gönderilmelidir.
REQUEST_HEADER.COMPRESSED String Hayır Binary Fatura içeriği sıkıştırılmış/sıkıştırılmamış bilgisi. Varsayılan değer Y olduğu için gönderilmediği durumda fatura sıkıştırılarak/ziplenerek gönderilmesi beklenmektedir. Faturayı XML olarak göndermek için mutlaka eleman eklenmeli ve N değeri gönderilmelidir.
SENDER String Hayır Faturayı gönderen tarafın vergi kimlik numarasını vkn attribute içerisine, gönderici birim etiketini alias attribute eklenmelidir. Eğer eleman gönderilmezse oturum açılan kullanıcının bağlı olduğu hesapta ki VKN ve gönderici birim etiketi kullanılacaktır. Sender elemanı gönderilmesini tavsiye ederiz.
RECEIVER String Hayır Faturanın alıcı tarafının vergi kimlik numarasını vkn attribute içerisine, posta kutusu etiketini alias attribute içerisine eklenmelidir. Eğer eleman gönderilmezse fatura içerisindeki alıcı taraf (AccountingCustomerParty) içerisindeki VKN ve o VKN için tanımlanmış herhangi bir posta kutusu etiketi kullanılacaktır. Receiver elemanı gönderilmesini tavsiye ederiz. Özellikle alıcı tarafından posta kutusu tercihi talep edilmişse bu eleman kullanılmalıdır.
INVOICE.CONTENT Array Evet Faturanın Base64Binary tipinde XML veya Ziplenmiş içeriği. Bir istek ile çoklu fatura gönderimi yapılabilir. Birden fazla fatura göndermek için INVOICE elemanı çoklanmalıdır.Servisten dönen parametreler şu şekildedir:

Parametre Tip Açıklama
INT_TXN_ID String Sunucuda işlemin gerçekleştirildiği transaction IDsi. Bu ID istemci tarafında kaydedilerek oluşabilecek hatalarda referans olarak destek ekibine iletilebilir.
RETURN_CODE String Başarılı durumlarda 0 değeri döner. Başarısız olduğunda WS Fault objesi dönecektir.
INVOICE_ID String Fatura numarası e-arşiv platformunda atanmışsa atanan fatura numarası. Eğer fatura numarası dışarıdan atanmışsa gönderilen faturanın numarası.


Taslak Fatura Yükleme (LoadInvoice)

 • FATURA Entegrasyon Platformu üzerinden 1 yada daha fazla faturayı E-Fatura sistemine yükler.
 • Eğer fatura numarası atanmışsa (16 hane ise) şema ve şematron kontrolünden geçirilir. Fatura numarası atanmamışsa şema ve şematron kontrolü yapılmaz.
 • Aynı faturanın tekrar yüklenmesine müsade edilir. Farklı kayıt oluşturulmaz. Oluşan kayıt yeni içerik ile güncellenir.


Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir:

Parametre Tip Zorunluluk Açıklama
REQUEST_HEADER ComplexType Evet Request Header objesi içerisinde SESSION_ID ve APPLICATION_NAME alanı zorunludur. Fatura sıkıştırılarak/ziplenerek gönderiliyorsa COMPRESSED alanı gönderilmeyebilir veya Y olarak gönderilebilir. Faturayı XML formatında sıkıştırılmadan yüklemek için mutlaka COMPRESSED eleman eklenmeli ve N değeri gönderilmelidir.
INVOICE.CONTENT Array Evet Faturanın Base64Binary olarak encode edilmiş XML veya Ziplenmiş içeriği. Bir istek ile çoklu fatura gönderimi yapılabilir. Birden fazla fatura göndermek için INVOICE elemanı çoklanmalıdır.Servisten dönen parametreler şu şekildedir:

Parametre Tip Açıklama
TXN_ID String Sunucuda işlemin gerçekleştirildiği transaction IDsi. Bu ID istemci tarafında kaydedilerek oluşabilecek hatalarda referans olarak destek ekibine iletilebilir.
RETURN_CODE String Başarılı durumlarda 0 değeri döner. Başarısız olduğunda WS Fault objesi dönecektir.


E-Fatura Okuma (GetInvoice)

 • E-Fatura sisteminden giden imzalı faturaları veya gelen faturaları muhasebe paketine çekmek için kullanılır.
 • Fatura özet bilgilerini veya fatura özet bilgileri ile beraber XML içeriğini de çekmek için kullanılabilir.
 • Entegrasyon yapan iş ortaklarımızdan yeni gelen bütün faturaları içerikleri (XML) beraber müşteri ortamına çekilmesini tavsiye ediyoruz.
 • İçerik ile beraber en fazla 100 fatura çekilebilir.
 • Fatura özet bilgileri ile en fazla 25000 adet fatura dönülmektedir.
 • Alıcı tarafından zamanlanmış fatura çekme özelliği eklenecekse en fazla 15 dakika aralığında olmalıdır.


Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir:

Parametre Tip Zorunluluk Açıklama
REQUEST_HEADER ComplexType Evet Request Header objesi içerisinde SESSION_ID ve APPLICATION_NAME alanı zorunludur. Faturaları XML formatında sıkıştırılmadan çekmek için mutlaka COMPRESSED elemanı eklenmeli ve N değeri gönderilmelidir. Eğer gönderilmezse faturalar sıkıştırılmış/ziplenmiş olarak dönülecektir. Değerler: Y/N
SEARCH_KEY.LIMIT String Hayır Kaç fatura okunmak istendiği. Eğer eleman gönderilmezse 10 adet fatura, fatura içerikleri (XML) ile beraber en fazla 100 adet fatura, sadece fatura başlıklarını çekildiğindeise en fazla 25.000 adet fatura dönülür.
SEARCH_KEY.FROM String Hayır Gönderici firma gönderici birim (GB) etiketine göre çekmek için kullanılabilir. Örneğin birden fazla GB etiketi olan bir firmanın sadece muhasebe departmanından gelen faturaları okumak için kullanılabilir. format: urn:mail:muhasebegb@firma.com
SEARCH_KEY.TO String Hayır Birden fazla Posta Kutusu (PK) etiketi olan bir firmanın sadece bir PK adresine gelen faturaları çekmek için kullanılabilir. Eğer etiket gönderilmez ise kullanıcının yetkisine bağlı olarak bütün faturalar dönülür. format: urn:mail:muhasebepk@firma.com
SEARCH_KEY.ID String Hayır Fatura numarası ile fatura okumak için kullanılabilir. format: FYA2018000000001
SEARCH_KEY.UUID String Hayır Evrensel Tekil Tanımlama Numarası (ETTN) ile fatura okumak için kullanılabilir. GUID formatında
SEARCH_KEY.START_DATE String Hayır Belirli tarih aralığında fatura çekmek istendiğinde dönem başlangıç tarihi format: YYYY-MM-DD
SEARCH_KEY.END_DATE String Hayır Belirli tarih aralığında fatura çekmek istendiğinde dönem bitiş tarihi format: YYYY-MM-DD
SEARCH_KEY.READ_INCLUDED String Hayır Fatura okurken daha önce okunmuş faturaları dönüşe dahil edilip edilmeyeceğini belirler. Y değeri gönderilirse fatura daha önce okunmuş olsa bile yanıta eklenir. Gönderilmezse veya N gönderilirse sadece yeni gelen faturalar dönülür. Değerler: Y/N
SEARCH_KEY.DIRECTION String Hayır Belge yönü. Gelen veya Giden faturaları çekmek için kullanılabilir. Gelen faturaları çekmek için IN, giden faturaları çekmek için OUT değeri gönderilebilir. Varsayılan değer IN olduğu için eğer parametre gönderilmezse sadece gelen faturalar dönülecektir. Gönderilebilecek değerler: IN, OUT
HEADER_ONLY String Hayır Fatura içerik ile beraber mi yoksa sadece özet bilgisi mi okunmak istenildiğini belirler. Eleman gönderilmezse veya N değeri gönderilirse faturalar XML ile beraber dönülür. Y değeri gönderilirse faturaların özeti dönülür. Değerler: Y/NServisten dönen parametreler şu şekildedir:

Parametre Tip Açıklama
INVOICE ComplexType Sorgu kriterine uyan fatura(lar)ın listesi. Fatura numarası ID, fatura evrensel tekil tanımlama numarası UUID ve e-fatura sisteminde tanımlı tekil numara değeri LIST_ID attribute içerisinde dönülmektedir.
INVOICE.HEADER ComplexType Faturaya ait özet bilgiler içermektedir.
HEADER.SENDER String Faturayı gönderen firma VKN'si.
HEADER.RECEIVER String Faturayı alan firma VKN'si.
HEADER.SUPPLIER String Faturayı gönderen firma ünvanı.
HEADER.CUSTOMER String Faturayı alan firma ünvanı.
HEADER.ISSUE_DATE String Fatura tarihi.
HEADER.PAYABLE_AMOUNT String Toplam ödenecek tutar.
HEADER.FROM String Faturayı gönderen Gönderici Birim (GB)
HEADER.TO String Faturanın geldiği Posta Kutusu (PK)
HEADER.PROFILEID String Faturanın senaryosu. TEMELFATURA, TICARIFATURA,IHRACATFATURA, YOLCUBERABER değerleri olabilir.
HEADER.INVOICE_TYPE_CODE String Faturanın tipi. SATIS, IADE, ISTISNA, IHRACAT, OZELMATRAH, TEVKIFAT, IHRACKAYITLI değerleri olabilir.
HEADER.STATUS String Faturanın durumu. Detay için Fatura Durumları başlığını inceleyiniz.
HEADER.STATUS_DESCRIPTION String Fatura durum açıklaması. Detay için Fatura Durumları başlığını inceleyiniz.
HEADER.GIB_STATUS_CODE String Faturanın GİB'de ki durum kodu. Detay için GİB Durum Kodları başlığını inceleyiniz.
HEADER.GIB_STATUS_DESCRIPTION String Faturanın GİB'de ki durumunun kodunun açıklaması. Detay için GİB Durum Kodları başlığını inceleyiniz.
HEADER.RESPONSE_CODE String Ticari fatura için verilen yanıtı içeren zarfın durum kodu
HEADER.RESPONSE_DESC String Ticari fatura için verilen yanıtı içeren zarfın durum açıklaması
HEADER.CDATE String Faturanın sistemimize ulaştığı tarih
HEADER.ENVELOPE_IDENTIFIER String Faturanın zarf IDsi.
INVOICE.CONTENT String Faturanın içeriği. Eğer COMPRESSED elemanı N olarak gönderilmişse XML dosya, COMPRESSED elemanı gönderilmemiş veya Y değeri gönderilmişse sıkıştırılmış/ziplenmiş XML dosyası dönülür.


Fatura Görsel Okuma (GetInvoiceWithType)

 • E-Fatura sisteminden bulunan bir faturanın görselini çekmek için tasarlanmış servistir.
 • Faturaların HTML ve PDF görsellerini çekebilirsiniz.
 • Fatura görseli içerisindeki XSLT ile yapılacaktır. Eğer fatura içerisindeki şablonda sorun varsa hata fırlatılacaktır.
 • İçerik sıkıştırılmış olarak dönülmektedir. İstemciye çektikten sonra unzip edilmelidir.


Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir:

Parametre Tip Zorunluluk Açıklama
REQUEST_HEADER ComplexType Evet Request Header objesi içerisinde SESSION_ID ve APPLICATION_NAME alanı zorunludur. Bu serviste COMPRESSED elemanı dikkate alınmamaktadır. Talep edilen formatta sıkıştırılmış/ziplenmiş olarak dönülecektir. İstemciye çektikten sonra unzip edilmelidir.
SEARCH_KEY.ID String Hayır Fatura numarası ile fatura okumak için kullanılabilir. örnek FYA2018000000001 UUID elamanı gönderilmemişse zorunludur.
SEARCH_KEY.UUID String Hayır Fatura Evrensel Tekil Tanımlama Numarası (ETTN) ile fatura okumak için kullanılabilir. ID elamanı gönderilmemişse zorunludur.
SEARCH_KEY.TYPE String Evet Faturanın çekilmek istenilen tipi: PDF, HTML, XML olabilir.
HEADER_ONLY String Evet Fatura görseli çekmek için Y gönderilmelidir.Servisten dönen parametreler şu şekildedir:

Parametre Tip Açıklama
INVOICE ComplexType Sorgu kriterine uyan fatura(lar)ın listesi. Fatura numarası ID, fatura evrensel tekil tanımlama numarası UUID ve e-fatura sisteminde tanımlı tekil numara değeri LIST_ID attribute içerisinde dönülmektedir.
INVOICE.HEADER ComplexType Faturaya ait özet bilgiler içermektedir.
HEADER.SENDER String Faturayı gönderen firma VKN'si.
HEADER.RECEIVER String Faturayı alan firma VKN'si.
HEADER.SUPPLIER String Faturayı gönderen firma ünvanı.
HEADER.CUSTOMER String Faturayı alan firma ünvanı.
HEADER.ISSUE_DATE String Fatura tarihi.
HEADER.PAYABLE_AMOUNT String Toplam ödenecek tutar.
HEADER.FROM String Faturayı gönderen Gönderici Birim (GB)
HEADER.TO String Faturanın geldiği Posta Kutusu (PK)
HEADER.PROFILEID String Faturanın senaryosu. TEMELFATURA, TICARIFATURA,IHRACATFATURA, YOLCUBERABER değerleri olabilir.
HEADER.INVOICE_TYPE_CODE String Faturanın tipi. SATIS, IADE, ISTISNA, IHRACAT, OZELMATRAH, TEVKIFAT, IHRACKAYITLI değerleri olabilir.
HEADER.STATUS String Faturanın durumu. Detay için Fatura Durumları başlığını inceleyiniz.
HEADER.STATUS_DESCRIPTION String Fatura durum açıklaması. Detay için Fatura Durumları başlığını inceleyiniz.
HEADER.GIB_STATUS_CODE String Faturanın GİB'de ki durum kodu. Detay için GİB Durum Kodları başlığını inceleyiniz.
HEADER.GIB_STATUS_DESCRIPTION String Faturanın GİB'de ki durumunun kodunun açıklaması. Detay için GİB Durum Kodları başlığını inceleyiniz.
HEADER.RESPONSE_CODE String Ticari fatura için verilen yanıtı içeren zarfın durum kodu
HEADER.RESPONSE_DESC String Ticari fatura için verilen yanıtı içeren zarfın durum açıklaması
HEADER.CDATE String Faturanın sistemimize ulaştığı tarih
HEADER.ENVELOPE_IDENTIFIER String Faturanın zarf IDsi.
INVOICE.CONTENT Base64Binary Faturanın talep edilen formatta (PDF, HTML) sıkıştırılmış/ziplenmiş dosyası dönülür. İstemciye çektikten sonra unzip edilmeldir.


Fatura Okundu İşaretleme (MarkInvoice)

 • E-Fatura sisteminde bir veya birden fazla faturayı alındı/alınmadı olarak işaretlemek için geliştirilmiş servistir.
 • GetInvoice servisi ile müşteri ortamına başarı alınan faturaların tekrar sorgulandığında listede gelmemesi için MarkInvoice servisi ile alındı olarak işaretlenmeli.


Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir:

Parametre Tip Zorunluluk Açıklama
REQUEST_HEADER ComplexType Evet Request Header objesi içerisinde SESSION_ID ve APPLICATION_NAME alanı zorunludur.
MARK.value String Hayır Başarı ile alındıysa READ gönderilmeli. Daha önce alındı olarak işaretlenen bir faturayı tekrar çekmeden önce UNREAD olarak gönderilebilir.
INVOICE.ID String Hayır İşaretlenecek faturanın numarası. Örnek: FYA2018000000001
INVOICE.UUID String Hayır İşaretlenecek faturanın ETTNsi. GUID formatında olmalı.Servisten dönen parametreler şu şekildedir:

Parametre Tip Açıklama
TXN_ID String Sunucuda işlemin gerçekleştirildiği transaction IDsi. Bu ID istemci tarafında kaydedilerek oluşabilecek hatalarda referans olarak destek ekibine iletilebilir.
RETURN_CODE String Başarılı durumlarda 0 değeri döner. Başarısız olduğunda WS Fault objesi dönecektir.


Fatura Durum Sorgulama (GetInvoiceStatus)

 • E-Fatura sisteminde bulunan bir veya birden fazla taslak, gelen ve giden faturaların durumunu sorgulamayı sağlayan servistir.


Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir:

Parametre Tip Zorunluluk Açıklama
REQUEST_HEADER ComplexType Evet Request Header objesi içerisinde SESSION_ID ve APPLICATION_NAME alanı zorunludur.
INVOICE.ID String Hayır Durumu sorgulanacak faturanın 16 hane fatura numarası. örnek: FYA2018000000001 Eğer UUID elemanı gönderilmezse zorunludur.
INVOICE.UUID String Hayır Durumu sorgulanacak faturanın GUID formatında Evrensel Tekil Tanımlama Numarası. Eğer ID elemanı gönderilmezse zorunludur.Servisten dönen parametreler şu şekildedir:

Parametre Tip Açıklama
INVOICE_STATUS ComplexType Sorgu kriterine uyan fatura(lar)ın listesi. Fatura numarası ID, fatura evrensel tekil tanımlama numarası UUID attribute içerisinde dönülmektedir.
INVOICE_STATUS.STATUS String Faturanın e-fatura sisteminde ki durumu. Detay için Fatura Durumları başlığını inceleyiniz.
INVOICE_STATUS.STATUS_DESCRIPTION String Fatura durum açıklaması. Detay için Fatura Durumları başlığını inceleyiniz.
INVOICE_STATUS.GIB_STATUS_CODE String Faturanın GİB'de ki durum kodu. Faturanın GİB'de ki durumu e-fatura sistemi tarafından henüz sorgulanmadıysa eleman dönülmez. Detay için GİB Durum Kodları başlığını inceleyiniz.
INVOICE_STATUS.GIB_STATUS_DESCRIPTION String Faturanın GİB'de ki durumunun kodunun açıklaması. Faturanın GİB'de ki durumu e-fatura sistemi tarafından henüz sorgulanmadıysa eleman dönülmez. Detay için GİB Durum Kodları başlığını inceleyiniz.
INVOICE_STATUS.RESPONSE_CODE String Ticari fatura için verilen yanıtı içeren zarfın durum kodu. Eğer faturanın senaryosu TICARIFATURA değilse eleman dönülmez.
INVOICE_STATUS.RESPONSE_DESC String Ticari fatura için verilen yanıtı içeren zarfın durum açıklaması. Eğer faturanın senaryosu TICARIFATURA değilse eleman dönülmez.
INVOICE_STATUS.GTB_REFNO String Gümrük Sistemine alınan ihracat faturaları için, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından üretilen 23 haneli bir referans numarasıdır. 23 haneli bir referans numarası ile belge tarihi yükümlü tarafından gümrük beyannamesinin 44 no’lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilecektir. İhracat faturası değilse dönülmez.
INVOICE_STATUS.GTB_GCB_TESCILNO String Gümrük İdaresi fiili ihracatı tamamlanan eşyanın kabul uygulama yanıtı ile ilgilisine dönülen Gümrük Çıkış Belgesi (GÇB) tescil numarasıdır. İhracat faturası değilse dönülmez.
INVOICE_STATUS.GTB_FIILI_IHRACAT_TARIHI String Gümrük İdaresi tarafından fiili ihracatı tamamlanan ihracat faturaları için döndüğü fiili ihraç tarihi bilgisidir. Gümrük İdaresi bu bilgiyi fiili ihracat (intaç) gerçekleştiğinde dönecektir. Eğer ihracat faturası için bu alan dönülmemişse hala fiili ihracat yapılmamıştır. İhracat faturası değilse dönülmez.
INVOICE_STATUS.CDATE String Faturanın e-fatura sistemine yüklendiği/ulaştığı tarih
INVOICE_STATUS.ENVELOPE_IDENTIFIER String Faturanın zarf IDsi. Taslak faturalar için eleman dönülmez.


Fatura Durumları

AŞAMA AÇIKLAMA
Ara Aşama Faturanın veya uygulama yanıtının alıcısına ulaştırılmak için geçen aşamanın tamamlanmadığı durumdur. Ara Aşamada ki faturalar üzerinde işlem yapılmamalı ve sürecin tamamlanması beklenmelidir.
Nihai Aşama Faturanın veya uygulama yanıtının alıcısına ulaştırılma süreci tamamlanmıştır. Nihai Aşamada ki faturanın başarılı mı yoksa başarısız mı tamamlandığı kontrol edilerek gerekli aksiyon alınmalıdır. Nihai Aşama faturanın başarılı olduğu anlamına gelmez.


Gelen Fatura Durumları

STATUS SUBSTATUS PORTAL STATUS Detaylı Açıklama Aşama Durumu
RECEIVE SUCCEED Fatura Alımı - Başarıyla işlendi Temel Fatura Alımı Başarılı Nihai Aşama
RECEIVE WAIT_APPLICATION_RESPONSE Fatura Alımı - Fatura Onayı Bekleniyor Ticari Faatura Alımı Başarılı Ara Aşama
ACCEPT PROCESSING Gelen Ticari Fatura Kabul – İşleniyor Gelen Ticari Fatura Kabul Edilmiştir ve kabul yanıtı GİB’e gönderilmek üzere işlenmektedir. Hala GİB’e gönderilmemiştir. Ara aşama
ACCEPT WAIT_GIB_RESPONSE Gelen Ticari Fatura Kabul – GIB'e Gönderildi Gelen Ticari Fatura Kabul Edilmiştir ve kabul yanıtı GIB’e gönderildi. GIB den onayın alındığına dair sistem yanıtı bekleniyor. Ara aşama
ACCEPT WAIT_SYSTEM_RESPONSE Gelen Ticari Fatura Kabul – Sistem Yanıtı Bekleniyor Fatura onayı GIB tarafından alıcısına gönderildi ve alıcı taraftan onayın alındığına dair sistem yanıtı bekleniyor Ara aşama
ACCEPT FAILED Gelen Ticari Fatura Kabul - Başarısız oldu Onaylanan Ticari fatura cevabı gönderiminden hata oluştu. Bu fatura tekrar onaylanabilir. Nihai Aşama
ACCEPT SUCCEED Gelen Ticari Fatura Kabul - Başarıyla işlendi Gelen Ticari Fatura Kabul Edilmiştir ve kabul yanıtı göndericiye başarılı bir şekilde ulaştırılmıştır. Nihai Aşama
REJECT PROCESSING Gelen Ticari Fatura Red – İşleniyor Gelen Ticari Fatura Red Edilmiştir ve red yanıtı GİB’e gönderilmek üzere işlenmektedir. Hala GİB’e gönderilmemiştir. Ara aşama
REJECT WAIT_GIB_RESPONSE Gelen Ticari Fatura Red – GIB'e Gönderildi Gelen Ticari Fatura reddedilmiştir ve red yanıtı GIB’e gönderildi. GIB den onayın alındığına dair sistem yanıtı bekleniyor. Ara aşama
REJECT WAIT_SYSTEM_RESPONSE Gelen Ticari Fatura Red – Sistem Yanıtı Bekleniyor Fatura onayı GIB tarafından alıcısına gönderildi ve alıcı taraftan onayın alındığına dair sistem yanıtı bekleniyor Ara aşama
REJECT SUCCEED Gelen Ticari Fatura Red - Başarıyla işlendi Gelen Ticari Fatura Red Edilmiştir ve red yanıtı göndericiye başarılı bir şekilde ulaştırılmıştır. Nihai Aşama
REJECT FAILED Gelen Ticari Fatura Red - Başarısız oldu Gelen Ticari Fatura Red Edilmiştir ve red yanıtı GİB’de veya alıcı tarafında oluşan bir sebeple hatalı duruma ulaşmıştır. Nihai Aşama


Giden Fatura Durumları

STATUS SUBSTATUS PORTAL STATUS Detaylı Açıklama Aşama Durumu
LOAD SUCCEED Fatura Yükleme - Başarılı Fatura Yükleme Başarılı Nihai Aşama
LOAD FAILED Fatura Yükleme - Başarısız Oldu Fatura Yükleme Hatalı Nihai Aşama
PACKAGE FAILED Fatura Paketleme - Başarısız oldu Fatura paketleme sırasında hata oluştu. Sistem tarafından tekrar paketle işlemi yapılarak gönderilecektir. Ara aşama
PACKAGE SUCCEED Fatura Paketleme - Başarıyla işlendi Fatura paketleme başarılı Ara aşama
SEND PROCESSING Fatura Gönderimi - İşleniyor Fatura Gönderimi Yapılıyor Ara aşama
SEND SUCCEED Fatura Gönderimi - Başarıyla işlendi Temel Fatura Gönderimi Başarılı Nihai Aşama
SEND FAILED Fatura Gönderimi – Başarısız Oldu Fatura Gönderiminde Hata Alındı Nihai Aşama
SEND WAIT_GIB_RESPONSE Fatura Gönderimi - GIB'e Gönderildi Fatura GIB e gönderildi ve GIB den faturanın alındığına dair sistem yanıtı bekleniyor Ara aşama
SEND WAIT_SYSTEM_RESPONSE Fatura Gönderimi - Sistem Yanıtı Bekleniyor Fatura GIB tarafından alıcısına gönderildi ve alıcı taraftan faturanın alındığına dair sistem yanıtı bekleniyor Ara aşama
SEND WAIT_APPLICATION_RESPONSE Fatura Gönderimi - Fatura Onayı Bekleniyor Ticari Fatura Alıcıdan Cevap Bekliyor Ara aşama
ACCEPTED SUCCEED Giden Ticari Fatura Kabul - Başarıyla işlendi Gönderilmiş olan ticari fatura alıcı tarafından kabul edilmiştir ve alıcının kabul yanıtı gönderen tarafa başarılı şekilde ulaşmıştır. Nihai Aşama
REJECTED SUCCEED Giden Ticari Fatura Red - Başarıyla işlendi Gönderilmiş olan ticari fatura alıcı tarafından red edilmiştir ve alıcının red yanıtı gönderen tarafa başarılı şekilde ulaşmıştır. Nihai Aşama


GİB Durum Kodları

Kod Açıklama Alınacak Aksiyon
1000 ZARF KUYRUĞA EKLENDİ Durum kodunun güncellenmesi beklenmelidir.
1100 ZARF İŞLENİYOR Durum kodunun güncellenmesi beklenmelidir.
1110 ZIP DOSYASI DEĞİL Belge yeniden gönderilmeli
1111 ZARF ID UZUNLUĞU GEÇERSİZ Belge yeniden gönderilmeli
1120 ZARF ARŞİVDEN KOPYALANAMADI Belge yeniden gönderilmeli
1130 ZIP AÇILAMADI Belge yeniden gönderilmeli
1131 ZIP BİR DOSYA İÇERMELİ Belge yeniden gönderilmeli
1132 XML DOSYASI DEĞİL Belge yeniden gönderilmeli
1133 ZARF ID VE XML DOSYASININ ADI AYNI OLMALI Belge yeniden gönderilmeli
1140 DOKUMAN AYRIŞTIRILAMADI Belge yeniden gönderilmeli
1141 ZARF ID YOK Belge yeniden gönderilmeli
1142 ZARF ID VE ZIP DOSYASI ADI AYNI OLMALI Belge yeniden gönderilmeli
1143 GEÇERSİZ VERSİYON Belge yeniden gönderilmeli
1150 SCHEMATRON KONTROL SONUCU HATALI Belge yeniden gönderilmeli
1160 XML SEMA KONTROLÜNDEN GEÇEMEDİ Belge yeniden gönderilmeli
1161 İMZA SAHİBİ TCKN VKN ALINAMADI Belge yeniden gönderilmeli
1162 İMZA KAYDEDİLEMEDİ Belge yeniden gönderilmeli
1163 GÖNDERİLEN ZARF SİSTEMDE DAHA ÖNCE KAYITLI OLAN BİR FATURAYI İÇERMEKTEDİR Belge yeniden gönderilmeli
1170 YETKİ KONTROL EDİLEMEDİ Belge yeniden gönderilmeli
1171 GÖNDERİCİ BİRİM YETKİSİ YOK Belge yeniden gönderilmeli
1172 POSTA KUTUSU YETKİSİ YOK Belge yeniden gönderilmeli
1175 İMZA YETKİSİ KONTROL EDİLEMEDİ Belge yeniden gönderilmeli
1176 İMZA SAHİBİ YETKİSİZ Belge yeniden gönderilmeli
1177 GEÇERSİZ İMZA Belge yeniden gönderilmeli
1180 ADRES KONTROL EDİLEMEDİ Belge yeniden gönderilmeli
1181 ADRES BULUNAMADI Belge yeniden gönderilmeli
1182 KULLANICI EKLENEMEDİ Belge yeniden gönderilmeli
1183 KULLANICI SİLİNEMEDİ Belge yeniden gönderilmeli
1190 SİSTEM YANITI HAZIRLANAMADI Belge yeniden gönderilmeli
1195 SİSTEM HATASI Belge yeniden gönderilmeli
1200 ZARF BAŞARIYLA İŞLENDİ Özel entegratörden gönderilen Belgede sorun tespit edilmedi. Sonraki aşamalara geçilecek.
1210 DOKUMAN BULUNAN ADRESE GÖNDERİLEMEDİ GİB’in tekrar gönderme denemesi sonlandıktan sonra, 1215 durum kodu alınır ise belgeler yeniden gönderilmeli
1215 DOKÜMAN GÖNDERİMİ BAŞARISIZ. TEKRAR GÖNDERME SONLANDI Belge yeniden gönderilmeli
1220 HEDEFTEN SİSTEM YANITI GELMEDİ Bu durum kodundan sonra 1230 HEDEFTEN SİSTEM YANITI BAŞARISIZ GELDİ durum kodu alınır ise Belge yeniden gönderilmelidir.
1230 HEDEFTEN SİSTEM YANITI BAŞARISIZ GELDİ Belge yeniden gönderilmeli
1300 BAŞARIYLA TAMAMLANDI Başarılı olan Belge aynı numara ile gönderilemez.


Uygulama Yanıtı Gönderme (SendInvoiceResponseWithServerSign)

 • E-Fatura sisteminde bulunan bir veya birden fazla gelen ticari faturaya uygulama yanıtı göndermeyi sağlayan servistir.
 • Belgelerinin imzalanmasını Özel Entegratör'e devretmiş müşteriler için uygulama yanıtların e-fatura platformunda imzalanarak gönderilmesini sağlamak için hazırlanmıştır.
 • Bir faturaya en fazla 1 defa yanıt gönderilebilmektedir.
 • Yanıt gönderilmiş faturalara tekrar yanıt gönderilmesi istemci tarafında kısıtlanmalıdır.


Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir:

Parametre Tip Zorunluluk Açıklama
REQUEST_HEADER ComplexType Evet Request Header objesi içerisinde SESSION_ID ve APPLICATION_NAME alanı zorunludur.
STATUS String Evet Faturaya verilecek yanıt. KABUL veya RED değeri alabilir.
INVOICE ComplexType Evet Yanıt gönderilecek fatura listesi
DESCRIPTION String Evet Yanıt ile beraber gönderilecek mesaj. Ret edilen faturalar için Red Sebebi bu alana yazılabilir. STATUS KABUL ise ve bu alan gönderilmezse Fatura kabul edildi, STATUS RED ise Reddedildi mesajı varsayılan olarak eklenecektir.

Servisten dönen parametreler şu şekildedir:

Parametre Tip Açıklama
TXN_ID String Sunucuda işlemin gerçekleştirildiği transaction IDsi. Bu ID istemci tarafında kaydedilerek oluşabilecek hatalarda referans olarak destek ekibine iletilebilir.
RETURN_CODE String İşlem başarılı ise 0 değeri döner. Başarısız olduğunda WS Fault objesi dönecektir.
Servisten Dönebilecek Hatalar

Hata Açıklaması Açıklama
Daha önce yanıtlanmış bir fatura için tekrar yanıt gönderilemez! Fatura UUID:xxxxxxx Bir faturaya en fazla 1 defa yanıt gönderilebilmektedir. Bundan dolayı yanıt gönderilmiş faturalara tekrar yanıt gönderilmesi istemci tarafında kısıtlanmalıdır.
Fatura ID : FYA201800000001 sistemde bulunamadı! E-Fatura sisteminde gelen fatura kutusunda bulunmayan bir faturaya uygulama yanıtı gönderme yapıldığı zaman dönülmektedir. Özellikle birden fazla hesabı olan firmalarda, erişim yetkisi olan bir kullanıcı tarafından istemciye indirilen bir faturaya, faturaya erişim yetkisi olmayan bir kullanıcı tarafından yanıt gönderilince karşılaşılmaktadır.
Uygulama yanıtı 8 gün geciktiği için cevap gönderilemez Ticari fatura özel entegratör sistemine ulaştıktan sonra 8 gün içerisinde yanıtlanmalıdır. İstemci 8 günü geçen faturalar için kontrol eklemelidir. 8 günü hesaplamak için GetInvoice servisinde fatura için dönülen CDATE alanına 8 gün eklenebilir.
Fatura durumu yanıtlama için uygun olmadıgından işlem sonlandı! Fatura UUID:XXX-XXX-, STATUS:XXXXX-XXXXX Uygulama yanıtı gönderilmiş ve hala süreci tamamlanmamış bir faturaya tekrar yanıt gönderildiğinde dönülen hatadır.

Uygulama Yanıtı Hazırlama (PrepareInvoiceResponse) - Kullanmayınız

Bu servis kullanımı sonlandırılmıştır. Lütfen Uygulama Yanıtı Gönderme (SendInvoiceResponseWithServerSign) başlığını inceleyiniz.Uygulama Yanıtı Gönderme - İmzalı (SendInvoiceResponse)

Bu servis uygulama yanıtını kendi mali mühürü ile hazırlayıp göndermek isteyenler için hazırlanmıştır. Eğer belgelerinizin imzalanmasını Özel Entegratör'e devretmişseniz bu servisi kullanmayınız. Lütfen Uygulama Yanıtı Gönderme (SendInvoiceResponseWithServerSign) başlığını inceleyiniz.


Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir:

Parametre Tip Zorunluluk Açıklama
REQUEST_HEADER ComplexType Evet Request Header objesi içerisinde SESSION_ID ve APPLICATION_NAME alanı zorunludur.
APPRESPONSE Base64Binary Evet ApplicationResponse formatında hazırlanmış ve imzalanmış uygulama yanıtının Base64Binary encode edilmiş değeri. Uygulama yanıtı hazırlamak için GİB kılavuzunda paylaşılan Uygulama Yanıtı dokümanı inceleyebilirisiniz.

br>

Servisten dönen parametreler şu şekildedir:

Parametre Tip Açıklama
TXN_ID String Sunucuda işlemin gerçekleştirildiği transaction IDsi. Bu ID istemci tarafında kaydedilerek oluşabilecek hatalarda referans olarak destek ekibine iletilebilir.
RETURN_CODE String İşlem başarılı ise 0 değeri döner. Başarısız olduğunda WS Fault objesi dönecektir.


Zarf Okuma (GetEnvelope) - Kullanmayınız

Bu servis kullanımdan kaldırılmıştır. Lütfen GetInvoice servisini kullanınız.Zarf Durum Sorgulama (GetEnvelopeStatus) - Kullanmayınız

Bu servis kullanımdan kaldırılmıştır. Lütfen GetInvoiceStatus servisini kullanınız.Zarf Okundu İşaretleme (MarkEnvelope) - Kullanmayınız

Bu servis kullanımdan kaldırılmıştır. Lütfen MarkInvoice servisini kullanınız.Uygulama Yanıt Çekme (getApplicationResponse) - Kullanmayınız

Bu servis kullanımdan kaldırılmıştır. Fatura durum sorgulaması yaparak verilen yanıt durumunu öğrenebilirsiniz.Oturum Açma (Login) - Kullanmayınız

E-Fatura webservis içerisindeki OTURUM AÇMA (Login) metodu Kimlik Doğrulama (Authentication) Webservisine taşınmıştır. Lütfen oturum açmak için Authentication servisini kullanınız.Oturum Kapatma (Logout) - Kullanmayınız

E-Fatura webservis içerisindeki OTURUM KAPATMA (Logout) metodu Kimlik Doğrulama (Authentication) Webservisine taşınmıştır. Lütfen oturum kapatmak için Authentication servisini kullanınız.Mükellef Listesi Çekme (GetUserListBinary) - Kullanmayınız

E-Fatura webservis içerisindeki MÜKELLEF LİSTESİ ÇEKME (GetUserListBinary) metodu Kimlik Doğrulama (Authentication) Webservisine taşınmıştır. Ayrıca servisin ismi GetGibUserList olarak değiştirilmiştir. Lütfen mükellef listesini çekmek için Authentication servisindeki GetGibUserList metodunu kullanınız.Mükellef Listesi Çekme (GetUserList) - Kullanmayınız

Bu servis e-fatura sistemine kayıtlı bütün mükelleflere ait etiketlerin XML formatında sıkıştırılmadan toplu çekmek için kullanılmıştır. Ancak E-Fatura sistemine kayıtlı mükellef listesinin artmasından dolayı performans sorunu oluşmuştur. Mükellef listesini sıkıştırılmış/ziplenmiş XML olarak dönen GetGibUserList servisi eklenmiştir. Bu servis kullanımı sonlandırılmıştır. Mevcut iş ortaklarımız yeni servise geçince tamamen kapatılacaktır. Lütfen Kimlik Doğrulama webservisindeki Mükellef Listesi Çekme (GetGibUserList) başlığını inceleyiniz.E-Arşiv Fatura Webservisi

E-Fatura mükellefi olmayan firma veya nihai tüketiciye düzenlenen faturaların özel entegratör sistemine gönderilmesi ve raporlamasını sağlayan webservis uygulamasıdır.GİB Dokümanları

Doküman Açıklama İndir
UBL-TR Fatura UBL-TR v1.2 (UBL 2.1 Türkiye Özelleştirmesi) paketinde yer alan fatura belgesinde geçen elemanlara ait XSD, tanımlama, kullanım şekilleri, kardinaliteler hakkında bilgi vermek ve örnek kullanım şekillerini göstermek amacı ile hazırlanmıştır.
UBL-TR Ortak Elemanlar UBL-TR (UBL 2.1 Türkiye Özelleştirmesi) paketinde yer alan belgelerde geçmesi muhtemel elemanlara ait (ortak elemanlar örneğin: Adres, Parasal Toplamlar, Taraf gibi) XSD, açıklama, kullanım şartları, kardinaliteler hakkında bilgi vermek ve örnek kullanım şekillerini göstermek amacı ile hazırlanmıştır.
UBL-TR Kod Listeleri UBL-TR kapsamında kullanılan Kodlama Sistemleri ve Kimlik Şemaları hakkında bilgi vermek amacı ile hazırlanmıştır.
Gümrük İşlemleri Kılavuzu Elektronik Fatura Uygulamasında yolcu beraberi eşya ihracı ve mal ihracı faturalarını e-fatura sistemine entegre edecek ve uygulamaya ilişkin yazılım geliştireceklerin teknik konularda ihtiyaç duyabilecekleri bilgileri vermek amacıyla hazırlanmıştır.
İhracat Faturası Ek Alanlar İhracat faturalarında eklenmesi zorunlu ve isteğe bağlı alanların açıklamak için hazırlanmıştır.
SGK E-Fatura Kılavuzu Elektronik Fatura Uygulamasında Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) düzenlenecek faturaların e-fatura sistemine entegre edecek uygulamaya ilişkin yazılım geliştireceklerin teknik konularda ihtiyaç duyabilecekleri bilgileri vermek amacıyla hazırlanmıştır.


UBL-Fatura Örnekleri

E-Fatura ve E-Arşiv Fatura sistemi üzerinden düzenlebilecek ve gönderilebilecek fatura senaryoları ve örnek fatura XML dosyası aşağıda listelenmiştir.

Listede bulunmayan senaryolar için fatura üretmek için E-Fatura Portal'a erişebilirsiniz.

Fatura Senaryosu Açıklama XML HTML
Temel Satış Faturası Alıcısı tarafından elektronik ortamda kabul veya reddedilemeyen fatura tipidir.
Ticari Satış Faturası Alıcısı tarafından elektronik ortamda kabul veya reddedilebilen fatura tipidir.
İade Faturası Alınan bir fatura üzerinde ki yanlış tutar veya eksik bilgi sebebi ile düzenlenen fatura tipidir. İade faturası TEMELFATURA olarak gönderilmesi zorunludur.
Farklı KDV Oranlarına Sahip Fatura Fatura satırında farklı KDV oranlarının bulunduğu fatura örneğidir. Her satırda farklı KDV oranı vardır.
0 KDV Fatura Fatura satırında KDV oranı 0 olan satış faturası örneğidir. KDV 0 olduğu durumlarda muafiyet sebebi belirtilmelidir.
Dövizli Satış Faturası Fatura para birimi TL dışında farklı bir para birimi ile düzenlenen fatura örneğidir. Faturanın içerisinde tutarlar döviz cinsindendir. TL karşlıkları XML içerisinde bulunmaz. TL karşılıkları görsel üzerinde tutar ile kur çarpılarak gösterilir.
Bedelsiz (%100 İskontolu) Satış Faturası Promosyon, Eşantiyon veya Numune Ürün Teslimlerinde bedelsiz düzenlenen fatura örneğidir. Bu faturalarda KDV 0 hesaplandığı için muafiyet sebebi belirtilmelidir. Bu faturaların muafiyet kodu 351 olur. Muafiyet sebebi ise müşteri tarafından girilebilir.
Satırda Çoklu İskontolu Satış Faturası Bir fatura satırında birden fazla iskonto içeren fatura örneğidir.
İstisna Faturası İstisna Faturası
Özel Mathrah Faturası Özel Matrah Faturası
Tevkifat Faturası Tevkifat Faturası
İhraç Kayıtlı Fatura İhraç Kayıtlı Fatura
İhracat Faturası İhracat Faturası
Yolcu Beraberi (Taxfree) Yolcu Beraberi (Taxfree)
SGK Faturası SGK Faturası TEMELFATURA senaryosunda gönderilmek zorundadır.
Gelir Vergisi(GV) Stopajlı Fatura Gelir vergisi stopajı uygulanan fatura örneğidir.
Kurumlar Vergisi(KV) Stopajlı Fatura Kurumlar vergisi stopajı uygulanan fatura örneğidir.
Ek Belge İçeren Fatura Faturanın ekinde belge gönderildiği durumlarda düzenlenecek fatura örneğidir.
E-Arşiv Fatura - İnternet Internet üzerine yapılan satış için düzenlenen fatura tipidir. Bu faturalar alıcısına elektronik ortamda iletilmek zorundadır. Bu faturalar diğer satış faturalarından farklı bir seriden gönderilmeldir.
E-Arşiv Fatura - Normal Internet üzerine yapılan satış dışında düzenlenen fatura tipidir. Bu faturalar alıcısına elektronik ortamda iletilebileceği gibi kağıt olarakta teslim edilebilir.


Webservice Endpoint (WSDL) URL

Ürün Endpoint URL
E-Fatura Webservis https://efaturatest.doganedonusum.com:443/EFaturaOIB?wsdl
E-Arşiv Fatura Webservis https://efaturatest.doganedonusum.com:443/EIArchiveWS/EFaturaArchive?wsdl


Portal Uygulaması

Entegrasyon sürecinde Portal uygulamamızı aşağıdaki durumlar için kullanabilirsiniz:

 • Belgelerin durumunu kontrol
 • Farklı senaryolar için belge düzenleyerek XML içeriğini kontrol
 • Alıcı firmanın mükellefiyet sorgulaması

Test Portal Adresimiz: https://portaltest.doganedonusum.com/login

Test portali erişim bilgileri için entegrasyon@doganedonusum.com adresi ile iletişime geçebilirsiniz.Dikkat Edilecek Hususlar

Uygulamanızı tasarlarken aşağıdaki bilgiler faydalı olacaktır:

 • Kimlik Doğrulama (Authentication) Webservisinde bulunan Login servisi ile giriş yaparak session id alınacak. Session Id sistemimiz tarafında 8 saate kadar zaman aşımına uğramadığı için kullanıcı giriş yapınca session id alıp bütün kullanım süresinde aynı session id kullanabilirsiniz.
 • WriteToArchieveExtended servisi ile UBL formatlı e-arşiv faturası gönderilir.
 • ReadFromArchive servisi ile fatura istenilen formatta (XML, PDF, HTML) okunabilir.
 • CancelEArchiveInvoice servisi ile hata tespiti veya müşterinin malı iade etmesi sebebi ile iptal edilen faturaları GIBe bildirilmek üzere gönderilir.
 • GetEArchiveInvoiceStatus servisi ile özel entegratör sistemine yüklemiş e-Arşiv faturasanın durumu, e-posta durumu ve raporlanma durumunu sorgulayabilirsiniz.
 • GetEArchiveReport servisi ile GİBe raporlanan e-arşiv raporlarını dönemlik olarak çekebilirsiniz.
 • ReadEArchiveReport serivisi ile GİBe gönderilen rapor detayını sorgulayabilirsiniz.
 • GetEmailEarchiveInvoice servisi ile özel entegratör sistemine daha önce yüklenen e-arşiv faturasının tekrardan e-posta olarak gönderilmesini tetikleyebilirsiniz.
 • E-Fatura ve E-Arşiv faturaları farklı seri ile düzenlenmelidir.
 • İnternet üzerinden yapılan satışlar için düzenlenen E-Arşiv faturaları ile diğer satışlardan (E-Fatura veya E-Arşiv) farklı serilerden düzenlenmesi zorunludur.
 • UBL-TR olarak hazırlanan E-Arşiv faturaların ProfileId alanı EARSIVFATURA olarak yazılmalıdır. Bu alan eğer sizin tarafınızda farklı bir değer belirtilmiş ise sistem bu alan otomatik olarak “EARSIVFATURA” yazacaktır.
 • E-Arşiv faturalarda faturanın düzenlenme zamanı(IssueTime) zorunludur.
 • E-Arşiv faturalarda AdditionalDocumentReference alanında DocumentTypeCode ve DocumentType alanları zorunlu alandır.
 • İnternet üzerinden yapılan satış için düzenlenen faturalar için Ödeme Şekli (PaymentMeans) ve Kargo bilgileri (Delivery) zorunludur.


E-Arşiv Entegrasyon Testleri

Test Test Açıklama
Oturum Açma
Nihai Tüketiciye Fatura Gönderme
Firmaya Fatura Gönderme
Satış Faturası Gönderme
İade Faturası Gönderme
Tevkifatlı Fatura Gönderme
Alıcısına Kağıt Ortamda Teslim Edilecek Fatura Gönderme
Alıcısına Kağıt Ortamda Teslim Edilecek ve Ayrıca Elektronik Ortamda İletilecek Fatura Gönderme
Alıcısına Elektronik Ortamda İletilecek Fatura Gönderme
İnternet Üzerinden Yapılan Satış İçin Fatura Gönderme
İrsaliyeli Fatura Gönderme
Raporlanmadan Önce Fatura İptal Etme
Raporlandıktan Sonra Fatura İptal Etme
Hatalı Düzenlenmiş Faturayı Tekrar Yüklemek Üzere İptal Etme
Faturayı Tekrar E-Posta Olarak İletme Talebi Gönderme
İmzalı Fatura Çekme
Fatura Görselini Çekme
Bir Faturanın Durumunu Sorgulama
Birden Fazla Faturanın Durumunu Sorgulama
Rapor Listesi Çekme
Rapor İçeriği Çekme


İstemci (Client) Örnek Projeler

E-Arşiv entegrasyonu için sunucu taraflı programlama diline uygun farklı istemci(client) örnekleri sunar. Bu istemcilerden programlama yapmak istediğiniz dile uygun olanı seçip sandbox(test) bilgileri ile kullanmaya başlayabilirsiniz.Hata Sonuç Nesnesi

Webservis metodunda hata oluşması durumunda response objesi içerisinde ERROR_TYPE tipinde sonuç dönülecektir.

Servisten dönen hata sonuç nesnesi şu şekildedir:

Parametre Tip Açıklama
ERROR_TYPE.INTL_TXN_ID String Sunucuda işlemin gerçekleştirildiği transaction IDsi. Bu ID istemci tarafında kaydedilerek oluşabilecek hatalarda referans olarak destek ekibine iletilebilir.
ERROR_TYPE.ERROR_CODE String Başarısız işlemlerde -1 değeri döner.
ERROR_TYPE.ERROR_SHORT_DESC String Hatanın kısa açıklaması.


Ortak Kullanılan Eleman

Her webservis isteğinde gönderilmesi beklen ortak elemandır (REQUEST_HEADER)

Parametre Tip Zorunluluk Açıklama
SESSION_ID String Evet Login Metodunda sistem tarafında gönderilen SESSION_ID bilgisi. Sonraki tüm metod çağrılarında parametre olarak metoda geçmelidir.
APPLICATION_NAME String Evet Metodu çağıran uygulamanın adı. Mutlaka uygulama adının yazılması gerekmektedir.
CHANNEL_NAME String Evet Metodun çağrıldığı kanal adı.
COMPRESSED String Hayır İçerikte taşınan bilginin ZIP formatında sıkıştırılmış mı gönderildiği/talep edildiği bilgisi. Belge gönderim ve belge okuma servislerinde gönderilen değere göre işlem yapılmaktadır.
CLIENT_TXN_ID String Hayır İstemci uygulama tarafından işlem için üretilen işlem bilgisi (transaction id) varsa istek esnasında gönderilip, sonuçta alabileceğiniz bir değerdir. request/response eşleşmesi yapmak için kullanılabilir.
INT_PARENT_TXN_ID String Hayır İstemci uygulamasında ana modül entitileri ile ilişkilendirelmek istenen ana transaction ID.
ACTION_DATE String Hayır Metodun çağrılma tarihi
CHANGE_INFO Array Hayır Bu eleman ile eğer verilerde bir değişiklik yapılacak ise o değişikliği ait bilgi.
REASON String Hayır İşlem sebebi. Fatura gönderme, fatura alma vs.
HOST_NAME String Hayır Metodu çağıran sunucunun host bilgisi.
SIMULATION_FLAG String Hayır Metod çağrılır ancak arkadaki işlem yapılmaz.


E-Arşiv Fatura Gönderme (WriteToArchieve) - Kullanmayınız

Bu servis kullanımı sonlandırılmıştır. Lütfen E-Arşiv fatura göndermek için bir sonraki başlık olan E-Arşiv Fatura Gönderme (WriteToArchieveExtended) başlığını inceleyiniz.E-Arşiv Fatura Gönderme (WriteToArchieveExtended)

 • E-Fatura mükellefi olmayan firmalara veya nihai tüketicilere düzenlenen faturaların özel entegratör sistemine gönderilmesini sağlayan servistir.
 • Bir istek içerisinde birden fazla fatura göndermek için ArchiveInvoiceExtendedContent elemanı çoklanmalıdır.
 • Internet üzerinde yapılan satış için düzenlenen faturalarında e-arşiv tipi INTERNET olmak zorundadır. Diğer faturalar için NORMAL olacaktır.
 • Eğer E-Arşiv sisteminde müşterinin e-posta gönderme hizmeti yoksa ve e-posta gönderme seçeneği seçilmişse işlem hata alacaktır. Bu durumda özel entegratör ile iletişime geçerek e-posta gönderim hizmetini aktiflemesi talep edilmelidir. Eğer e-posta gönderimi farklı kanallardan yapılacaksa e-posta gönderim parametresini N olarak gönderiniz.


Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir:

Parametre Tip Zorunluluk Açıklama
REQUEST_HEADER ComplexType Evet Request Header objesi içerisinde SESSION_ID ve APPLICATION_NAME alanı zorunludur. Faturaları XML formatında sıkıştırılmadan çekmek için mutlaka COMPRESSED elemanı eklenmeli ve N değeri gönderilmelidir. Eğer gönderilmezse faturalar sıkıştırılmış/ziplenmiş olarak dönülecektir.
INVOICE_PROPERTIES.EARSIV_FLAG String Evet E-Arşiv fatura için Y olmalıdır.
INVOICE_PROPERTIES.EARSIV_PROPERTIES ComplexType Evet E-Arşiv faturaları için kullanılabilecek parametreler
EARSIV_PROPERTIES.EARSIV_TYPE String Evet Gönderilen e-arşiv faturasının tipi: NORMAL veya INTERNET değerleri olabilir. Internet üzerinde yapılan satış için düzenlenen faturalarında e-arşiv tipi INTERNET olmak zorundadır. Diğerleri fatura tipleri için NORMAL olacaktır.
EARSIV_PROPERTIES.EARSIV_EMAIL_FLAG String Hayır E-Arşiv faturasının alıcı tarafa e-posta olarak gönderilmek isteniyorsa Y değeri gönderilmelidir. Varsayılan değer N dir. DİKKAT: Eğer E-Arşiv sisteminde müşterinin e-posta gönderme hizmeti yoksa Y değeri gönderilince hata alacaktır. Bu durumda özel entegratör ile iletişime geçerek e-posta gönderim hizmetini aktiflemesi talep edilmelidir.
EARSIV_PROPERTIES.EARSIV_EMAIL String Hayır E-Arşiv faturasının iletileceği e-posta adresi. E-Posta formatında olmalıdır. EARSIV_EMAIL_FLAG= Y olarak gönderilmişse bu alan zorunludur. DİKKAT: Eğer EARSIV_EMAIL_FLAG gönderilmemiş veya N olarak gönderilmişse bu alanda ki değer veritabanına kaydedilecek ama e-posta gönderilmeyecektir.
EARSIV_PROPERTIES.SUB_STATUS String Evet E-Arşiv faturası için NEW değeri gönderilmelidir.
EARSIV_PROPERTIES.SERI String Hayır Fatura numara atamasının E-Arşiv platformu üzerinde yapılması istenildiği durumlarda hangi seri ile numara atanacağını belirleyen alandır. Maksimum 3 hane alfanumerik değer içermelidir. Gönderilecek seri önce portal ekranları kullanılarak e-arşiv sisteminde tanımlanmalıdır. Tanımlanmayan seri gönderildiğinde hata dönülecektir.
EARSIV_PROPERTIES.ARCH_INVOICE_ID String Hayır Kullanmayınız
EARSIV_PROPERTIES.EARCHIVE_TEST_FLAG String Hayır Kullanmayınız
INVOICE_PROPERTIES.PDF_PROPERTIES ComplexType Hayır E-Arşiv faturalara UBL-TR XML yanında üretilen PDF dosyasını da göndermek için kullanılacak parametredir.
INVOICE_PROPERTIES.ARCHIVE_NOTE String Hayır E-Arşiv faturalara not eklenebilecek parametredir.
INVOICE_PROPERTIES.INVOICE_CONTENT Base64Binary Evet Faturanın UBL-TR formatındaki dosyasının Base64Binary tipinde sıkıştırılmış/ziplenmiş içeriği.


Ödeme Şekilleri

e-Arşiv ve e-Fatura ödeme paymentmeans tag’ini fatura içerisinde kullanıyorsanız bu alanın örnek kod’ları aşağıdaki gibidir.

KOD AÇIKLAMASI
48 KREDIKARTI/BANKAKARTI
46 EFT/HAVALE
10 KAPIDAODEME
1 Diğerleri

Diğer kodlar için aşağıdaki referanslardan yararlanabilirsiniz. * Referans 1: http://www.unece.org/trade/untdid/d11a/tred/tred4461.htm ** Referans 2: https://www.stylusstudio.com/edifact/D01C/4461.htmE-Arşiv Fatura Okuma (ReadFromArchive)

Özel entegratör sistemine gönderilen e-arşiv faturalarının farklı formatlarda (XML,HTML,PDF) okumasını sağlayan servistir.


Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir:

Parametre Tip Zorunluluk Açıklama
REQUEST_HEADER ComplexType Evet Request Header objesi içerisinde SESSION_ID ve APPLICATION_NAME alanı zorunludur. Faturaları XML formatında sıkıştırılmadan çekmek için mutlaka COMPRESSED elemanı eklenmeli ve N değeri gönderilmelidir. Eğer gönderilmezse faturalar sıkıştırılmış/ziplenmiş olarak dönülecektir.
INVOICE_ID String Evet Evrensel Tekil Tanımlama Numarası (ETTN) ile fatura okumak için kullanılabilir. GUID formatında
PORTAL_DIRECTION String Evet OUT değeri gönderilecek.
EXTERNAL_ID String Hayır Kullanmayınız
PROFILE String Evet faturayı almak istediğini formattır. PDF, HTML, XML değeri alabilir. XML değeri gönderilmezse faturanın imzalı UBL-TR XML dosyası dönülecektir.Servisten dönen parametreler şu şekildedir:

Parametre Tip Açıklama
INVOICE Base64Binary Faturanın talep edilen formatta ki içeriği. Eğer COMPRESSED elemanı N olarak gönderilmişse sıkıştırılmamış, COMPRESSED elemanı gönderilmemiş veya Y değeri gönderilmişse sıkıştırılmış/ziplenmiş olarak dönülür. Sonuç alındıktan sonra ilgili formatta işlem yapılabilir.
REQUEST_RETURN.INTL_TXN_ID String Sunucuda işlemin gerçekleştirildiği transaction IDsi. Bu ID istemci tarafında kaydedilerek oluşabilecek hatalarda referans olarak destek ekibine iletilebilir.
REQUEST_RETURN.RETURN_CODE String Başarılı durumlarda 0 değeri döner. Başarısız olduğunda request return objesi dönülmez.


Servisten Dönebilecek Hatalar

Hata Açıklaması Açıklama
Fatura okunurken hata oluştu..Okumaya çalıştığınız UUID: xxxxxxx ile fatura bulunmadı… webservis isteğinde zorunlu olan bir veya birden fazla parametre eksik gönderilmiştir.


E-Arşiv Durum Sorgulama (GetEArchiveStatus)

Özel entegratör platformuna gönderilen bir veya birden çok faturanın durumunu sorgulamayı sağlayan servistir.


Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir:

Parametre Tip Zorunluluk Açıklama
REQUEST_HEADER ComplexType Evet Request Header objesi içerisinde SESSION_ID ve APPLICATION_NAME alanı zorunludur.
UUID String Evet Durumu sorgulanacak faturanın Evrensel Tekil Tanımlama Numarası (ETTN). GUID formatında. Birden fazla faturanın durumunu sorgulamak için bu parametre çoklanır.Servisten dönen parametreler şu şekildedir:

Parametre Tip Açıklama
INVOICE.HEADER ComplexType Kritere uyan faturaların durumlarınını içeren objedir.
HEADER.INVOICE_ID String Fatura numarası
HEADER.UUID String Faturanın Evrensel Tekil Tanımlama Numarası (ETTN)
HEADER.PROFILE String Faturanın senaryosu (EARSIVFATURA)
HEADER.INVOICE_DATE String Fatura tarihi
HEADER.STATUS String Fatura durumu kodu. Lütfen E-Arşiv Durum başlığını inceleyiniz.
HEADER.STATUS_DESC String Faturanın durum açıklaması Lütfen E-Arşiv Durum başlığını inceleyiniz.
HEADER.EMAIL_STATUS String E-Posta gönderim durum kodu. Lütfen E-Arşiv E-Posta Durum başlığını inceleyiniz.
HEADER.EMAIL_STATUS_DESC String E-Posta gönderim durum açıklaması. Lütfen E-Arşiv E-Posta Durum başlığını inceleyiniz.
HEADER.REPORT_ID String Faturanın GİB'e gönderilen rapor numarası. Raporlanmamış faturalarda parametre dönülmez.
HEADER.WEB_KEY String Fatura alıcısının e-arşiv platformu üzerinden ulaşabileceği URL.
REQUEST_RETURN.INTL_TXN_ID String Sunucuda işlemin gerçekleştirildiği transaction IDsi. Bu ID istemci tarafında kaydedilerek oluşabilecek hatalarda referans olarak destek ekibine iletilebilir.
REQUEST_RETURN.RETURN_CODE String Başarılı durumlarda 0 değeri döner. Başarısız olduğunda request return objesi dönülmez.


E-Arşiv Durumları

Durum Kodu Durum Açıklaması
100 KUYRUĞA EKLENDİ
105 TASLAK OLARAK EKLENDİ
110 İŞLENİYOR
115 İŞLENİYOR
120 İŞLENDİ
130 RAPORLANDI
200 FATURA ID BULUNAMADI


E-Arşiv E-Posta Gönderim Durumları

Durum Kodu Durum Açıklaması
100 HENÜZ İŞLENMEDİ
110 İŞLENİYOR
120 İŞLENDİ
130 E-MAIL GÖNDERİM SONLANDI


E-Arşiv Fatura İptal (CancelEArchiveInvoice)

 • Özel entegratör platformuna gönderildikten veya GİB'e raporlandıktan sonra eksik veya hata tespit edilen veya müşteri tarafından iade edilen belgenin GIB'e iptal fatura durumunda raporlanmasını sağlayan servistir.
 • GİB'e raporlamadan tespit edilmiş bir hata sebebi ile hiç raporlanmamasını istenildiği durumlarda belge numarası farklı bir faturaya atanarak gönderilebilir.
 • İptal edilen değil ama silinen fatura müteselsilliği bozmamak için tekrar yüklenmelidir.


Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir:

Parametre Tip Zorunluluk Açıklama
REQUEST_HEADER ComplexType Evet Request Header objesi içerisinde SESSION_ID ve APPLICATION_NAME alanı zorunludur.
INVOICE_ID String Hayır İptal edilecek faturanın numarası. FYA201800000001 formatında
INVOICE_UUID String Evet İptal edilecek faturanın Evrensel Tekil Tanımlama Numarası (ETTN). GUID formatında
UPLOAD_FLAG String Hayır E-Arşiv platformunda bulunmayan bir faturayı iptal etmek için Y degeri gönderilmesi ve İptal Tarihi, Toplam Tutar ve Fatura Tarihi parametrelerinin doldurulması gerekir.
EARSIV_CANCEL_EMAIL String Hayır İptal edilecek e-arşiv faturasının alıcısına e-posta olarak bildirimi için kullanılacak parametre. Birden fazla e-posta adresini virgül , ile ayırarak gönderebilirsiniz. E-Posta formatında olmalıdır. (adsoyad@domain.com)
DELETE_FLAG String Hayır Sisteme yüklenmiş ama raporlanmamış bir e-Arşiv faturasını hiç raporlamamak için kullanılan parametredir. Y değeri gönderilirse fatura GİB'e hiç bir türlü raporlanmayacaktır. Silinen fatura müteselsilliği bozmamak için tekrar yüklenmelidir.
IPTAL_TARIHI String Hayır E-Arşiv platformunda bulunmayan bir faturanın iptal isteğinde gönderilecek. Faturanın iptal tarihi.
TOPLAM_TUTAR String Hayır iptal edilen faturanın ödenecek tutarı. E-Arşiv platformunda bulunmayan bir faturayı iptal ederken gönderilmelidir.
INVOICE_CONTENT String Hayır KullanmayınızServisten dönen parametreler şu şekildedir:

Parametre Tip Açıklama
INTL_TXN_ID String Sunucuda işlemin gerçekleştirildiği transaction IDsi. Bu ID istemci tarafında kaydedilerek oluşabilecek hatalarda referans olarak destek ekibine iletilebilir.
RETURN_CODE String Başarılı durumlarda 0 değeri döner.


E-Arşiv Faturasını E-Posta Olarak Tekrar Gönderme (GetEmailEarchiveInvoice)

 • E-Arşiv faturasını yükledikten sonra e-posta olarak aynı veya farklı e-postalara tekrar gönderilmesini sağlayan servistir.
 • Birden fazla e-postaya göndermek için virgül (,) ile ayırarak gönderilmelidir.


Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir:

Parametre Tip Zorunluluk Açıklama
REQUEST_HEADER ComplexType Evet Request Header objesi içerisinde SESSION_ID ve APPLICATION_NAME alanı zorunludur.
FATURA_UUID String Evet E-Posta olarak iletilecek faturanın Evrensel Tekil Tanımlama Numarası (ETTN). GUID formatında.
FATURA_ID String Hayır Kullanılmamaktadır
EMAIL String Evet E-Arşiv faturasının iletileceği e-posta adresi. E-Posta formatında olmalıdır. Birden fazla e-postaya göndermek için virgül (,) ile ayırarak gönderilmelidir.Servisten dönen parametreler şu şekildedir:

Parametre Tip Açıklama
REQUEST_RETURN.INTL_TXN_ID String Sunucuda işlemin gerçekleştirildiği transaction IDsi. Bu ID istemci tarafında kaydedilerek oluşabilecek hatalarda referans olarak destek ekibine iletilebilir.
REQUEST_RETURN.RETURN_CODE String Başarılı durumlarda 0 değeri döner. Başarısız olduğunda request return objesi dönülmez.


E-Arşiv Durumları

Durum Kodu Durum Açıklaması
100 KUYRUĞA EKLENDİ
105 TASLAK OLARAK EKLENDİ
110 İŞLENİYOR
115 İŞLENİYOR
120 İŞLENDİ
130 RAPORLANDI
200 FATURA ID BULUNAMADI


E-Arşiv E-Posta Gönderim Durumları

Durum Kodu Durum Açıklaması
100 HENÜZ İŞLENMEDİ
110 İŞLENİYOR
120 İŞLENDİ
130 E-MAIL GÖNDERİM SONLANDI


E-Arşiv Rapor Listesini Çekme (GetEArchiveReport)

Özel entegratör platformunda mükellefe ait oluşturulan bir döneme ait rapor listesini çekmek için kullanılır. Bu servis sadece rapor listesini döndecektir. Servisin döndüğü raporlara ait içerikleri almak için ReadEArchiveReport servisi kullanılabilir.


Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir:

Parametre Tip Zorunluluk Açıklama
REQUEST_HEADER ComplexType Evet Request Header objesi içerisinde SESSION_ID ve APPLICATION_NAME alanı zorunludur.
REPORT_PERIOD String Evet Rapor listesinin alınmak istenilen dönem bilgisi. Örnek: Mayıs 2018 dönemi için 201805
REPORT_STATUS_FLAG String Hayır Rapor durumunun sonuca eklenmesi isteniyorsa Y, değilse N değeri gönderilmelidir.Servisten dönen parametreler şu şekildedir:

Parametre Tip Açıklama
REPORT ComplexType Dönem için oluşturulan raporların listesi. Birden fazla rapor varsa REPORT objesi çoklu olur.
REPORT.REPORT_NO String Raporun numarası GUID formatında
REPORT.STATUS String Raporun durumu. İşlenmiş rapor durumu SUCCEED olur.
REQUEST_RETURN.INTL_TXN_ID String Sunucuda işlemin gerçekleştirildiği transaction IDsi. Bu ID istemci tarafında kaydedilerek oluşabilecek hatalarda referans olarak destek ekibine iletilebilir.
REQUEST_RETURN.RETURN_CODE String Başarılı durumlarda 0 değeri döner. Başarısız olduğunda request return objesi dönülmez.


E-Arşiv Rapor Çekme (ReadEArchiveReport)

Mükellef için GİB'e gönderilen raporun imzalı XML dosyasını okumayı sağlayan servistir.


Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir:

Parametre Tip Zorunluluk Açıklama
REQUEST_HEADER ComplexType Evet Request Header objesi içerisinde SESSION_ID ve APPLICATION_NAME alanı zorunludur.
RAPOR_ID String Evet Detay/içeriği çekilecek raporun IDsi. Rapor IDsine GetEArchiveReport servisini kullanarak erişebilirsiniz.Servisten dönen parametreler şu şekildedir:

Parametre Tip Açıklama
EARCHIVEREPORT Base64Binary GİB'e gönderilen raporun imzalı XML dosyasının sıkıştırılmış/ziplenmiş ve Base64 encode edilmiş değeri.
REQUEST_RETURN.INTL_TXN_ID String Sunucuda işlemin gerçekleştirildiği transaction IDsi. Bu ID istemci tarafında kaydedilerek oluşabilecek hatalarda referans olarak destek ekibine iletilebilir.
REQUEST_RETURN.RETURN_CODE String Başarılı durumlarda 0 değeri döner. Başarısız olduğunda request return objesi dönülmez.


Doğan E-Dönüşüm E-Defter UygulamasıUygulamanın Özellikleri

 • Platform bağımsız özelliği ile veritabanına erişerek doğrudan veya CSV formatında veri aktarımı desteklenmektedir
 • Yaygın kullanılan muhasebe sistemleri ile tam uyumludur. Veritabanına erişilebilen bütün senaryoları desteklemektedir
 • Yevmiye ve sıra numaralandırmasını ERP'den veya E-Defter programından yapabilme
 • Kullanıcı yönetim ve yetkilendirme modülü ile sınırsız kullanıcı oluşturma ve yetkilendirme
 • Defter Oluşturma
 • Defter İmzalama
 • Berat Oluşturma
 • Berat İmzalama
 • GIB’e Otomatik Berat Yükleme
 • GIB’den Otomatik Berat İndirme
 • Birden fazla firmanın e-Defter ihtiyacını tek kurulum ile yönetebilme
 • Organizasyon yönetimi ile çoklu firma ve çoklu şube yönetimi desteklenmektedir
 • Kolay arayüzü ve yüksek performans sayesinde hızlı e-defter üretme ve takip
 • Doğrudan GİB entegrasyonu sayesinde program içerisinden online berat yükleme ve indirme
 • Oluşturulan E-Defterlerin Doğan E-Dönüşüm sunucularında saklama özelliği
 • Mali mühürün ortak bir sunucuda kurulumu yapılarak bir çok bilgisayarda kullanılması
 • İmzalama yönteminde mali mühür yanında zaman damgası kullanımı tercih ederek verinin değişmezliğinin sağlanması
 • Dönemde tarih aralığına göre defter oluşturma ve boyuta göre parçalama özelliği
 • Kullanıcı hatalarını önleyen arayüzü sayesinde iş akışına göre butonların aktif olması
 • Entegrasyon kaynağından aktarılan verilerin GİB standartlarına uygunluk kontrolü ve hatalı kayıt bazında kullanıcının uyarılması


Örnek Verideseni

Doğan E-Dönüşüm E-Defter uygulaması platform bağımsızdır. Bundan dolayı verilerin kaynak ortamda programın beklediği formatta hazırlanması beklemektedir. Beklenen veri desen hakkında aşağıda detaylı bilgi paylaşılmıştır.

Hazırlanan veriler CSV formatında olarak veya veritabanında View (Görünüm) hazırlanarak programa aktarılabilir.

Örnek Dosya İndir:

Alan Adı Açıklama
detailref Detay satır referansı
entryref Bu alan muhasebe fişlerini gruplamak için kullandığımız bir alandır, bulunması zorunludur.
Fişler hesaplanırken bu referans numarasına göre gruplanmaktadır. Bu alana, eğer ERP’de muhasebe fiş satır referans numaraları varsa onların yazılması gerekmekte. Eğer yoksa yevmiye madde numarası yani linenumbercounter yazılması gerekmekte.
linenumber Yevmiye madde numarası haricinde dönem başında 1’den başlayacak ve arada boşluk olmaksızın ardışık olacak şekilde yevmiye madde satır numarası
linenumbercounter Yevmiye madde no
accmainid Kebir kodu (muhasebe kodu ilk 3 hane)
accmainiddesc Kebir kodu (muhasebe kodu ilk 3 hane) açıklaması
accsubid Muhasebe kodu
accsubdesc Muhasebe kod açıklaması
amount Tutar (negatif değer olmamalı)
debitcreditcode Borç ise D, Alacak ise C
postingdate Muhasebe fiş tarihi
documenttype invoice: Fatura check: Çek voucher: Senet
 ** other:** other : Yukarıda sayılanların dışında varolan belgeler için “other” belge türü kullanılır ve bununda açıklaması (documenttypedescription) alanında yapılır. Belgeler hakkında detaylı bilgi için Önemli Hususlar başlığını inceleyebilirsiniz.
documenttypedesc Doküman tipinin other olması durumunda bazı örnekler; Paymentmethod Banka; Gelen Havaleler, Gönderilen Havaleler Paymentmethod Nakit; CH Tahsilat, CH Ödeme, Bankaya Yatırılan, Bankadan Çekilen, Gider Pusulası, Verilen Serbest Meslek Makbuzu, Alınan Serbest Meslek Makbuzu Paymentmethod Teminat Mektubu; Teminat Girişi,Teminat Çıkışı
documentnumber İlişkili belgenin numarası (Örn: Fatura numarası)
documentreference Muhasebe fiş referans numarası, kullanılan sistemde böyle bir numara yoksa yevmiye no
entrynumbercounter Yevmiye madde no
documentdate İlişkili belgenin tarihi (Örn: Fatura tarihi) yyyy-aa-gg formatında
paymentmethod Çek, Senet, Nakit, Banka, Teminat Mektubu ya da boş
detailcomment Muhasebe fişi satır açıklaması
erpno Kullanılan sistemde firmaları birbirinden ayırt eden firma numarası, yoksa 001
divisionno Kullanılan sistemde işyerlerini birbirinden ayıran işyeri numarası, kağıt ortamında basılan defterlerde ayrı olarak basılıyorsa e-defter’de farklı bir işyeri numarasına sahip olmalı yoksa 0
enteredby Muhasebe fişini giren kişinin ad soyad ilk harfi yada açık halde adı soyadı
entereddate Muhasebe fişi kayıt tarihi
entrynumber Muhasebe fiş numarası, kullanılan sistemde böyle bir numara yoksa yevmiye no
entrycomment Muhasebe fişi açıklaması

Platform bağımsız e-defter uygulaması olduğumuz için Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilecek verilerin hazırlanması mükellefin sorumluluğundadır. Muhasebe programında GİB’in belirlediği doküman tipleri haricinde belge türü olması durumunda, bu belgelerin hangi belge türü ile ilişkilendirileceği konusunda mali müşavirinizden bilgi alabilirsiniz.Önemli Hususlar

E-defter uygulamasına geçen mükelleflerin e-defteri oluşturacak kayıtların oluşturulması esnasında dikkat etmesi gereken konuları, e-defter belge tiplerinin neler olduğunu, e-defter alanlarının nasıl doldurulması gerektiğine değineceğiz. Elektronik defter tutanlar, elektronik defterlerini oluşturdukları ve muhafaza ettikleri bilgi işlem sistemlerinin haczedilmesi veya bu sistemlere yetkili mercilerce el konulması halinde, durumu en geç üç iş günü içerisinde Başkanlık’a bildirmek zorundadırlar.

DİKKAT: Elektronik defter uygulamasında her bir belgeye ait bilgilerin, tek bir yevmiye kaydında gösterilmesi esastır.

Belge Tipi

Muhasebe kaydına esas teşkil eden işlem bir belgeye dayanıyorsa, mutlaka belge tipi alanının kullanılması gerekmektedir. Ancak muhasebe kaydına esas teşkil eden işlem bir belgeye dayanmıyorsa belge tipi alanı kullanılmamalıdır. Dolayısıyla muhasebe kaydına esas teşkil eden işlem bir belgeye dayanmıyorsa, belge türü, tarihi veya numarası gibi bilgiler verilemez. Örneğin, açılış-kapanış işlemleri belgeye dayalı olmayabilir.

Gelir İdaresi Başkanlığının yayımlandığı Yevmiye Defteri kılavuzunda aşağıdaki sekiz belge tipi tanımlanmıştır. Tabloda sayılan yedi belge tipinin dışında ki belgeler için “Diğer” belge türü kullanılır.

Belge Tipi Esas Belge
invoice Fatura
check Çek
voucher Senet
receipt Makbuz
shipment Navlun
order-vendor Satıcı Sipariş Belgesi
order-customer Müşteri Sipariş Belgesi
other Diğer

Perakende Satışı Fişi

Perakende satış fişi sayılan 7 belge içerisinde olmadığı için belge tipi diğer olarak, belge açıklaması da perakende satış fişi olarak seçilmelidir.

Banka İşlemleri

Bilindiği üzere bankaya ait işlemlerde muhasebe kaydına esas belge bankadan verilen dekont olmaktadır. Dekontların e-Defter uygulamasında belge tipi “Diğer” ve belge açıklaması “dekont” olarak kaydı yapılır ve dekontun numara ve tarihinin de girilmesi zorunludur. Ancak dekont üzerinde belge numarası-tarihi yok ise, kullanılan muhasebe programının söz konusu işleme vermiş olduğu tarih ve numara, belge numarası ve tarihi olarak yazılabilir.

Eğer bankaya ait işlemler dekont bazında tek tek muhasebeleştirilemiyorsa, bu banka işlemleri günlük olarak, banka banka ayrıştırmak koşuluyla, her bir bankadan yapılan işlemler birer muhasebe fişinde işlenebilir. e-Defterde bu kayda esas belge olarak muhasebe fişi gösterilebilir. Bu muhasebe fişi e-defter uygulamasında belge tipi “Diğer” ve belge açıklaması “Muhasebe Fişi” olarak kaydı yapılır ve fişin numarası ve tarihi girilir.

Masraf Listeleri

Gün içinde işletmenin ya da personelin yapmış olduğu giderlere ilişkin alınmış belgeler teknik kılavuzlarda sayılan belgelerden biriyse mutlaka belge tipi kılavuzda belirtildiği gibi olmalıdır. Örneğin, personelin yapmış olduğu giderler arasında belge olarak fatura varsa, bu fatura ayrı bir yevmiye kaydında belge türü “invoice” yani fatura olarak fatura belge tarih-numarası da yazılmak şartıyla kaydedilmelidir. Eğer yapılan giderle ilgili belge tipi, tablo 1’de sayılan ilk yedi belge tipinden biri değil ise bir masraf formu oluşturulup eDefter uygulamasında belge tipi “Diğer” ve belge açıklaması “masraf formu” olarak kaydı yapılır. Ayrıca bu masraf formunun numarası ve tarihinin de girilmesi zorunludur. Bu masraf formlarında matbu bir numara ve tarih olmadığı için, oluşturulacak her bir form için müteselsil bir numara ve formun oluşturulduğu günün tarihi üzerine yazılmalıdır. Bu masraf formunda yapılan giderlere ait belgelerin detayları yer almak zorundadır. Ayrıca bu masraf formu firma kaşesi ve imzasıyla matbu olarak ya da elektronik imza/mali mühür ile elektronik ortamda muhafaza edilmek zorundadır. Elektronik ortamda tutulacak belgelerin görüntülenebilir ve doğrulanabilir şekilde muhafaza ve ibraz edilmesinden, diğer matbu belgeler de olduğu gibi, mükellef sorumludur.

Z raporu

Gün sonunda her bir yazar kasadan alınan Z raporu, muhasebe kaydında belge tipi “Diğer” ve belge açıklaması “Z Raporu” olarak kaydı yapılır. Ayrıca bu Z Raporu’nun numarası ve tarihinin de girilmesi zorunludur. Ancak gün içinde yapılan satışlarda Z Raporunun üzerinde yer alan ödeme yöntemlerine (nakit, kredi kartı, vb.) göre ayrıştırılmalıdır. Ödeme yöntemine isabet edecek KDV tutarlarının da ayrıştırılması ve her bir ödeme yönteminin farklı yevmiye maddelerinde gösterilmesi gerekmektedir.

Çek Bordrosu

e-Defter uygulamasında kılavuzda sayılan tüm belge tiplerinde olduğu gibi, her bir çek belgesinin de ayrı yevmiye maddelerine kaydedilmesi esastır. Ancak çek bordrosuyla da kaydı mümkün olduğundan e-Defter uygulamasında da bu bordolar üzerinden, aynı alıcı veya satıcıya ait olmak şartıyla, birden fazla çek aynı yevmiye maddesinde kaydedilebilir. Ayrıca muhasebe kaydında belge tipi “Diğer” ve belge açıklaması “Çek bordrosu” olarak kaydı yapılır ve bu çek bordrosunun numarası ve tarihinin girilmesi zorunludur. Bu çek bordrosunda matbu bir numara ve tarih olmadığı için, oluşturulacak her bir bordro için müteselsil bir numara verilmeli ve bordronun oluşturulduğu günün tarihi üzerine yazılmalıdır. Her bir çek bordrosunda, çeklerin detayları yer almak zorundadır. Bu çek bordrosu firma kaşesi ve imzasıyla matbu olarak ya da elektronik imza/mali mühür ile elektronik ortamda muhafaza edilmek zorundadır. Elektronik ortamda tutulacak belgelerin görüntülenebilir ve doğrulanabilir şekilde muhafaza ve ibraz edilmesinden, diğer matbu belgeler de olduğu gibi, mükellef sorumludur.

Senet Bordrosu

e-Defter uygulamasında kılavuzda sayılan tüm belge türlerinde olduğu gibi, her bir senet belgesinin de ayrı yevmiye maddelerine kaydedilmesi esastır. Ancak senet bordrosuyla da kaydı mümkün olduğundan e-Defter uygulamasında da bu bordolar üzerinden, aynı alıcı veya satıcıya ait olmak şartıyla, birden fazla senet aynı yevmiye maddesinde kaydedilebilir. Ayrıca muhasebe kaydında belge tipi “Diğer” ve belge açıklaması “Senet bordrosu” olarak kaydı yapılır ve bu senet bordrosunun numarası ve tarihinin girilmesi zorunludur. Bu senet bordrosunda matbu bir numara ve tarih olmadığı için, oluşturulacak her bir bordro için müteselsil bir numara verilmeli ve bordronun oluşturulduğu günün tarihi üzerine yazılmalıdır. Senet bordrolarında, senetlerin detayları yer almak zorundadır. Bu senet bordrosu firma kaşesi ve imzasıyla matbu olarak ya da elektronik imza/mali mühür ile elektronik ortamda muhafaza edilmek zorundadır. Elektronik ortamda tutulacak belgelerin görüntülenebilir ve doğrulanabilir şekilde muhafaza ve ibraz edilmesinden, diğer matbu belgeler de olduğu gibi, mükellef sorumludur

Ücret Bordrosu

Firmalar çalışanları için aylık olarak oluşturacakları ücret bordrolarını, e-Defter uygulamasına aktarırken, tüm personel için oluşan bordroları bir listeye bağlayıp, belge tipi “Diğer” ve belge açıklaması “Ücret Bordrosu İcmali” olarak kaydedebilir. Ücret bordrosu icmalinin numara ve tarihinin girilmesi zorunludur. Ancak Ücret bordrosu icmalinde matbu bir numara ve tarih olmadığı için, oluşturulacak her bir icmal listesi için müteselsil bir numara verilmeli ve icmalin oluşturulduğu günün tarihi üzerine yazılmalıdır. Bu ücret bordrosu icmalinde her bir ücret bordrosunun detayları yer almalıdır. Ayrıca bu icmaller firma kaşesi ve imzasıyla matbu olarak ya da elektronik imza/mali mühür ile elektronik ortamda muhafaza edilmek zorundadır. Elektronik ortamda tutulacak belgelerin görüntülenebilir ve doğrulanabilir şekilde muhafaza ve ibraz edilmesinden, diğer matbu belgeler de olduğu gibi, mükellef sorumludur.

Serbest Meslek Makbuzu

Serbest meslek erbabının, mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için düzenlediği belge serbest meslek makbuzudur. Bu makbuz e-Defter kılavuzunda sayılan belgeler arasında yer alan makbuz ile karıştırılmamalıdır. Serbest meslek makbuzu sayılan belgeler arasında yer almadığı için belge tipi “Diğer” ve belge açıklaması “serbest meslek makbuzu” olarak kaydı yapılır. Ayrıca belgenin numarası ve tarihinin de girilmesi zorunludur.E-Defter Şematron Kontrolü

 • Uygulamamız tarafından hazırlanan defterler Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan şematron kurallarından, iş kurallarından, mali mühür ya da imza kontrolünden geçmektedir. Oluşturulan defterlerin şematron kontrolünde hata almaması için aşağıdaki kurallara uygun olarak veri hazırlanmalıdır.
 • Oluşturulacak defterlerin boyutunun 200 MB’ı geçmesi halinde bölünmesi gerekmektedir. Bölme işlemi uygulama tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen kurallara göre otomatik olarak yapılmaktadır.
 • Bir yevmiyenin satır kalemleri aynı defter parçasında olmak durumundadır. Bir yevmiye kaydı 200 MB’ı geçerse belirli icmal yöntemleriyle yevmiye kaydı gruplandırılmalıdır. Firmaların veri büyüklüklerine göre farklılık göstermekle birlikte 200 MB‘lık parça yaklaşık 100.000 yevmiye satırına denk gelmektedir.
 • Defterler sıra ile aylık olarak yüklenmelidir. Örneğin, Temmuz ayının defteri GİB’e yüklenmemişse ya da GİB’den onaylı beratları alınıp ay kapatılmamışsa mükellef bir sonraki ayın yani Ağustos’un defterini sistemde oluşturamaz. Uygulama bu durumda hata verir.
 • GİB’e yüklenmiş, GİB’den onaylı beratları alınmış bir tarih aralığı için bir daha defter oluşturulamaz, aynı yolla ileri bir tarihi de kapsayacak şekilde defter oluşturulamaz.
 • Defter kaynak verilerindeki zorunlu alanların kontrolü yapılır, kaynak veri detayları için destek@doganedonusum.com adresinden detaylı bilgi talep edilebilir.